torsdag 8. juni 2017

Trikk betyr nå mer utbygging! Nei til Trikk til Tonsenhagen

Under det forrige Byrådet (H, V, KrF) så tolket man kommuneplanen annerledes enn det nåværende Arbeiderparti-byrådet. Begge tolkningene er rimelige ift teksten som er vedtatt, men konsekvensene er veldig, veldig forskjellig.

Kommuneplanen sier at man skal fortette boligomårder som ligger nærme skinnegående kollektivløsninger. Det forrige Byrådet mente at skinnegående var Tog og T-bane. Det nåværende Byrådet har vært tydelig på at dette også inkluderer trikk.

Det betyr i praksis at hvis vi legger trikk opp til Tonsenhagen, så vil det komme krav om tettere og høyere bebyggelse i vårt område. Det som idag virker som et ganske stabilt og ferdig utbygd område, vil da bli vurdert helt annerledes. Krav om høyblokker vil da være legitimt.Idag diskuterer man høyden på del2 av Årvoll senter, og snart skal man diskutere utbyggingen av området rundt Bjerkebanen. Med trikk blir det legitimt å kreve høyhus, tett i tett, i disse områdene. Som om ikke høyhusene på Bjerke allerede var stygge og dominerende nok.

Dette vil også gi rom for at utbyggere kan gjøre om på eksisterende byggningsmasse. De kan kjøpe opp og gjøre om. Litt som man frykter på Nedre Grefsen. Dog ikke fullt så ille. Der snakker man om fra enebolig til blokk, mens hos oss vil det stort sett bli fra lavblokk til høyblokk.

Så en ting er klart. Si NEI til trikk på Tonsenhagen, om du vil bevare et hyggelig nærmiljø.