torsdag 8. juni 2017

Et hån mot Tonsenhagen

Det kommer nye bommer og høyere bomtakster. Like it or not, det kommer som følge av Oslopakke 3 og MdGs valgseier i forrige lokalvalg her i Oslo. At dette kommer har vi visst i over ett år nå. Det handler bare om hvor og hvor mange nye bommer som kommer og hvor mye vi skal betale hver gang vi passerer. Vi vet også at Byrådets mål er å redusere biltrafikken med 20% med bakgrunn i disse endringene.

Da er det ganske passivt å ikke legge tilrette for at de trafikantene som skal sette bort bilen, også får tilbud om miljøvennlige alternativ gjennom kollektivtransporten. Det er bedre for byen og verden om flere går eller sykler, men det er godt nok om vi bruker trikk, buss, T-bane eller tog til og fra jobb.

På Tonsenhagen har vi allerede i mange år hatt en diskusjon om vi skal ha trikk hit eller ikke. Bakgrunnen for diskusjonen er at dagens kollektivkapasitet anses for å være sprengt. Det trengs allerede nå mer kapasitet.

Når vi da skal skyve 20% av dagens bilister i vårt område bort fra bilene, så trenger man ikke å være rakettforsker for å skjønne at dette vil skape enda større press på kollektivkapasiteten vår her på Årvoll-Tonsenhagen. Vi trenger ikke flere utredninger for å finne ut av det. Vi vet det.

Da blir det litt hånlig at Samferdselsbyråd Berg, fra MdG, svarer meg og mitt offisielle skriftlige spørsmål om hvilke planer som foreligger - at det er til utredning om og hvor vi trenger tiltak. Her vet vi at det trengs tiltak. Det er bare å sette opp busser med en gang. Vi kan sette opp matebusser til tog og t-bane. Det er ganske enkelt. De kan kjøre i sirkler som er motsatt av øvrig rush-trafikk. Det er både plass og veikapasitet nok her hvor det trengs.

Se spørsmål til og svar fra Byråd Berg her

På T-bane og tog er det plass til flere (jeg varierer mellom å ta T-bane fra Linderud, buss fra Stig og har noen ganger overgang til T-bane på Sinsen Terrrasse). Det er plass til flere reisende, også i rushtiden. Og når T-banens signalanlegg blir oppgradert om noen år, så blir det plass til veldig mange flere.

Vi trenger ikke utredninger, vi trenger busser nå. NÅ!!

Så hvorfor gjør man ikke noe? Hvorfor er man handlingslammet? Jeg frykter at det er fordi man er redd for at hvis man setter opp nye busslinjer og øker kapasiteten, så vil man se at bussene løser oppgaven - og da trenger man ikke lenger den nye trikkelinjen. Og det kan skje. Det er jo det jeg tror vil skje. Jeg tror at bussene vil løse oppgaven. Men er det god nok grunn til at man skal la innbyggerne lide i mange år, før man eventuelt får på plass en trikk?

Helt seriøst. Sett opp busser nå. Det kan vi gjøre imorgen. Busser krever lite annet enn eksisterende veinett, noen busser og sjåfører. Det klarer vi. Dersom man senere likevel mener at det trengs bedre kapsitet eller at man mener at trikken er mer miljøvennlig enn bussene, så får man bygge trikk da - når den tid kommer. (NB! Det er flertall for trikk til Tonsenhagen. Det er bare H og FrP som er imot) Inntil da, så trenger vi kapasiteten nye busser kan gi.

Se også sak om dette i Groruddalens Avis onsdag 7. juni