mandag 24. oktober 2016

Kampen for friheten

Kampen for friheten er fylt med paradokser

Min viktigste kamp som politiker, som far, som leder og som enkeltindivid er kampen for frihet. Kampen handler om at alle har rett til å leve sine liv på sine egne premisser, ikke på mine eller andres premisser. Paradoksene kommer frem i fleng, fordi jeg i praksis kjemper for at andre skal få mene/gjøre/være noe annet enn meg.

Når jeg kjemper for demokratiet, så kjemper jeg for at alle skal få stemme hva de vil. Jeg mener jo at Høyre er det beste partiet i Norge og er «det rette partiet» å stemme på. Likevel, så kjemper jeg for at alle skal bruke stemmeretten sin, også om de ikke stemmer på Høyre. Det er likegyldigheten (les: blanke stemmer eller ikke å stemme) som er fienden, ikke partimotstandere.
Jeg er kristen, men likevel er det viktig for meg at alle skal få ha sin egen tro. Selv om jeg kjemper for kristendommen, at regler og holdninger i det norske samfunnet skal være fundamentert i vår kristne tro og kulturarv, så kjemper jeg likevel også for at du og dine skal få både tro og mene noe annet enn meg.

Jeg er motstander av narkotika og kjemper for nulltoleranse-linjen i norsk politikk. Det betyr ikke at jeg fordømmer rusmisbrukerne du ser slentre slitent rundt i Oslos gater. Det ligger faktisk i kampen for friheten å akseptere at andre gjør feil. Da blir det også min og din jobb å hjelpe dem på fote, ikke skyve dem bort.

Når jeg kjemper for at alle skal få elske den de vil, så kjemper jeg for at homofile skal få elske sin likekjønnede partner. Hva er vel bedre enn å elske en annen? Det kjemper jeg for, selv om jeg selv faller for det motsatte kjønn.

Som fotballtrener så vet jeg at spillerne må tørre og feile. Hvis ikke, så tør de ikke å improvisere eller å prøve nye ting. De må ha friheten til å prøve og der følger også tryggheten til å feile. Hvis jeg som trener dikterer hva de skal gjøre så gjør de mindre feil, men de utvikles heller ikke. Ved å la andre velge annerledes enn oss selv, så kan vi lære og vi kan få oppleve nye ting.

Mangfoldet er viktig, men jeg kan ikke definere hva som er riktig. Det du synes er gøy, synes jeg er kjedelig. Det du synes er bra, synes jeg er dårlig.


Likevel, i kampen for friheten så kjemper jeg for deg – uansett.