søndag 17. april 2016

Tildeling av frivillighetsmidler 18. april

Idag har jeg gått nøye igjennom alle søknadene om frivillighetsmidler, som skal fordeles på møtet i Kultur- og Oppvekstkomiteen imorgen. Det er 480.000 som skal fordeles som frivillighetsmidler og 460.000 som skal fordeles som integreringsmidler.


Det er kommet søknader fra mange og det er søkt om tilsammen mange millioner kroner, Det blir ingen lett sak å bestemme hvem som ikke skal få.

Det ligger i frivillighetens natur at det er mangfold i aktiviteter og formål. Hva som er bra og viktig vil det være subjektive oppfatninger om. Det er viktig at vi også støtter den delen av frivilligheten som ikke bare representerer "mainstream". Det er gjerne i frivilligheten vi finner "det nye", det som er "annerledes", alternativer til A4 osv.

Det gjøres da også en skjønnsmesig tildeling og som vil være et komprimiss mellom 9 personer fra 7 forskjellige partier. Tradisjonen tilsier imidlertid at det blir en enstemmig felles tildeling, etter lange diskusjoner.

Paradokset er da at det jeg er minst fornøyd med, er at det er mange frivillige organisasjoner, sågar ganske store organisasjoner, som ikke har søkt om støtte. Det er verdige formål og aktiviteter som kunne og burde fått støtte som ikke får det, fordi de ikke har søkt. Det er åpenbart at det må settes inn litt mer ressurser for å informere om disse mulighetene.