søndag 17. april 2016

Frivillighetsmeldingen Oslo Kommune

Samtidig som jeg idag har jobbet med forberedelser til tildeling av frivillighetsmidler, så har jeg også jobbet med byrådets Frivillighetsmelding, og bidratt inn til Høyres gruppes merknader på saken.

Det slår meg at det er mye papirflytting tilknyttet alle de ulike tildelingsordningene. Det finnes fattigdomsmidler, frivillighetsmidler, integreringsmidler, Groruddalsmidler, mva-refusjon, mottaksmidler, Gjensidigestiftelse, Sparebankstiftelse, diverse legater, diverse etater og både kommunale og statlige ordninger.

Det er ikke lett å være frivillig, uten å være profesjonell - og det går jo liksom ikke - profesjonell og frivillig er motsetninger.

Samtidig ser vi at det vokser frem en ny og mer fragmentert frivillighet i Norge. Idrettslagene er fortsatt størst (og viktigst), men det vokser frem massevis av nye aktiviteter med aktivitetsgrupper mer enn medlemsgrupper. Det er mye mer ad-hoc-aktivitet enn det er permanent aktivitet (sammenliknet med før). Det gir nye utfordringer, både for det offentlig og for de frivillige.

Kanskje den viktigste løsningen på denne fremveksten av mindre grupper vil være at de sikres tilgang på gratis lokaler hvor de kan være, både sosialt og for aktivtet. Skoler, barnehager, bibliotek og klubbhus er eksempler på lokaler som har en annen primærfunksjon, mens som i svært stor grad bidrar til frivilligheten utover vanlig åpningstid.

Da blir det også viktig at vi fremover tenker på disse tingene når vi bygger og rehabiliterer bygg og anlegg. Det må tilrettelegges for at disse institusjonene også kan løse de oppgavene som går utover primøroppgaven.

  • Skoler og barnehager må være åpne og tilgjengelige og gratis for alle frivillige
  • Klubbhusene hos idrettslagene må ha åpen kafeteria og noen sitteplasser innendørs
  • Bibliotekene må gjerne få Starbucks. Da ville jeg lest mer og kommet dit mer. Funnet roen

Veldig mye er bra idag, men vi jakter alltid etter noe som er enda bedre. Frivilligheten er viktig. Den er viktig for demokratiet, for nærmiljøet, for mangfoldet - rett og slett viktig for samfunnet.

 Lenke til artikkel i Groruddalens Avis
10 MILLIONER TIL KLUBBHUS: Det er nå bestemt av Oslo bystyre at Årvoll IL skal få 10 milioner til nytt klubbhus. Her jubler Lise Martinsen (Bjerke Frp), Camilla Wilhelmsen (Frp), anleggsleder Reidar Bergestad i Årvoll IL og klubbleder Ann-Karin Linnerud.