onsdag 2. mars 2016

Vantene blir fikset i Lørenhallen, men hva med garderobene og banedekket?

I februar stilte jeg spørsmål til Idrettsbyråden om hva som skjer med Lørenhallen. Hallen er skikkelig sliten og tilfredsstiller ikke kravene som skal til for klubbens bruk, og garderober er allerede stengt.

Jeg har fått svar om at vantene er besluttet fikset, men ingen andre ting er avklart.

Riktignok skal KID gjøre nye vurderinger nå i mars, for å se hvilke ytterligere tiltak som skal bør gjøres i Lørenhallen (sett opp mot andre anlegg), evt hva som bør inngå i kommunebudsjettet for neste år.

Her kan du se saksgangen som ble utløst av min henvendelse til idrettsbyråden:
http://byr-journal.cloudapp.net/Journal/SearchRelated?caseYear=2015&sequenceNumber=3719

Se også min første sak om dette:
http://h63valg2015.blogspot.no/2016/02/hva-skjer-med-lrenhallen.html