fredag 11. mars 2016

Enstemmighet for Årvollhall i ekspressfart!

Torsdag 10. mars sendte et enstemmig Bydelsutvalg i Bjerke bedskjed om at Årvollhallen bør bygges i ekspressfart. Bydelsutvalget behandlet saken om justeringer i reguleringen tilknyttet hallen slik at hallen kan bygges slik at også idretsslagets interesser blir ivaretatt.

Bydelsadministrasjonen, bydelsutvalget, kultur- og oppvekstkomiteen og Miljø- og samferdselskomiteen sa alle enstemmig at dette bør skje på raskest mulig måte.

For sikkerhets skyld tok jeg noen ekstrarunder med bydelsadministrasjonen for å kvalitetssikre at vi ikke gjorde noe feil ift tildelinger av tippemidler. Viktig å ikke snuble på oppløpssiden nå. Alt ser ut til å være i skjønneste orden.

ALLE lokale partier ønsker seg Årvolhallen, snarest mulig!