søndag 13. mars 2016

Det blir en ny sykkelvei!

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg fra MdG viser handlerkraft og har bestilt bygging av ny sykkelvei ved Veksthusfløtten og Øvre Lunden.

Jeg sendte henne et spørsmål om en mulighet, og byråden tok ballen. Meget bra!

I januar fikk jeg et tips fra Jan Ivar Petersen om et planlagt arbeid med vannledninger, som innebærer at man må grave opp og tette igjen etterpå. Området som graves opp passer utmerket for å lage en kort sykkelvei, og kostnadene med å legge sykkelvei blir minimal når man først har gravd opp og uansett må tette igjen.

Da benyttet jeg muligheten min som medlems av bystyret og som folkevalgt ombundsmann til å sende et spørsmål til byråden om dette. En våken byråd tok imot spørsmålet med åpne armer, ba om en vurdering og kom frem til at dette var en god mulighet. Og dermed sendte hun en bestilling om at dette skulle gjøres.

Formelt må saken igjennom bydelsutvalget i Bjerke for å bli godkjent, men det håper jeg skal være en formalitet.

Her kan du se hele saksgangen, fra spørsmål, til vurdering til bestilling:
http://byr-journal.cloudapp.net/Journal/SearchRelated?caseYear=2016&sequenceNumber=646#

Min første sak om dette:
http://h63valg2015.blogspot.no/2016/02/frste-oppdrag-som-ombudsmann-har-stilt.html