mandag 8. februar 2016

Krigsskolen + Idrett kan gi godt nærmiljø

I forrige uke behandlet vi i bydelsutvalget en utbyggingssøknad fra Krigsskolen. De ønsker å bygge boliger og idrettshall og mer til.

Som del av forhandlingene så har de også spilt inn muligheten for å bygge barnehager og andre ting. Det er også kommet opp at det finnes potensiale for å se på sambruk av leirens idrettsanlegg. For tiden har de en stor grusbane og en hinderløype, mens i søknaden sier de vurderer å bygge en idrettshall.I forrige uke fikk jeg med meg bydelsutvalget på at vi må passe på at denne muligheten om sambruk ikke forsvinner ut av mulighetsrommet for denne utbyggingen. Skal Forsvaret kunne dele den fremtidige idrettshallen med oss i sivilsamfunnet, så må vi passe på at leirens utforming blir slik at Forsvarets sikkerhetskrav kan innfris. Da er det viktig å være tidlig ute med tydelige signaler.

Det er klart at om idretten fikk muligheten til å bruke en fremtidig flerbrukshall i utvalgte helger, så innbyr jo det til gode turneringsarrangementer med gode parkeringsfasiliteter m.v.

Jeg mener BU nå har vært tidlig og tydelig ute med signaler om at vi ønsker sambruk. Det gjør at jeg kan følge opp saken videre når saken kommer opp som saker i komiteer i Rådhuset og til slutt i Bystyret.Har du saker du vil at jeg skal ta opp i bydelen eller i bystyret eller med byrådet, så gi meg beskjed, Send meg email på kenneth.eriksen@oslobystyre.no