tirsdag 9. februar 2016

Idrettshallen er sikret!

I forrige uke truet Plan- og Bygningsetaten med å kaste ut alle barna som trente i HSIL-regi i deres nye idrettshall på Rommen, som de har overtatt tatt fra Jordan (ja, den gamle fabrikken).

Litt lamslåtte av kommunens manglende gangsyn gjorde at klubben sendte ut et nødrop til byens politikere. Jeg var så heldig at en barndomskompis husket å tipse meg om saken. Det gjorde at jeg fikk tatt tak i saken og kontaktet mine kollegaer i bystyret. Dermed kom Oslo Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg, sammen med Elin Horn Galtung og meg selv, til HSILs krisemøte (med fantastisk oppvisning).


På dett samme møte ankom også Anders Rødberg-Larsen, som er byrådssekretær for byutvikling. Han hadde fått med seg fullmakter til å oppheve utkastelsesvedtaket og han hadde fått med seg fullmakt til å gi hallen en 30års lang dispensasjon fra regiuleringsplanen, slik at hallen kan bli brukt til idrett og slik at hallen kvalifiserer til støtte fra kommune og stat (tippemidler). Når vi så også stilte med en gruppelder fra Høyre som kunne samstemme, så har vi med ett sikret både kortsiktig og langsiktig forutsigbarhet for den nye idrettshallen.

Det hører jo også med at Eirik er leder av Miljø- og Samferdselskomiteen (som har ansvar for bevilgningene til idrett) og at Elin Horn Galtung og jeg sitter i Finanskomiteen til bystyret. Så vi har ganske mye å si når det senere skal bevilges penger til både drift og investeringer til hallen.

Moralen her, er at vi politikere klarer faktisk (innimellom) å skjære igjennom når det virkelig trengs. Det er også veldig viktig å tipse politikere (gjerne meg) om konkrete saker, slik at vi får tatt i et tak. Det er ikke alt vi vet, selv om vi skulle ønske det.

Du kan lese mer om saken på lenken under:
https://www.facebook.com/hsil.no/posts/523722974475945Har du saker du vil at jeg skal ta opp i bydelen eller i bystyret eller med byrådet, så gi meg beskjed, Send meg email på kenneth.eriksen@oslobystyre.no