onsdag 17. februar 2016

Hva skjer med flerbrukshallen på Årvoll?

Jeg fortsetter å bruke min makt som Folkevalgt og Ombundsmann. Idag stilte jeg spørsmål til Skolebyråden om hva som er status og forventet fremdrift for flerbrukshallen på Årvoll skole.

Etter mange år med venting, fredede bygninger som stod i veien for realisering, er det viktig å holde trykket oppe på fremdriften. Daværende idrettsbyråd Guri Melbye nærmest garanterte ny hall på Årvoll da hun deltok på åpningen av Årvoll ILs kunstgressbane i sommer før valget.
Bildet er fra Kuben, og bare ment som en illustrasjon.

Nå ble det maktskifte i Rådhuset, men også Jan Bøhler har gitt personlige garantier for flerbrukshall på Årvoll, og Årvoll står spesifikt nevnt i byrådserklæringen som kom på plass etter valget. Jeg har derfor fulgt opp med spørsmål til skolebyråd Tone Tellevik Dahl om hva som skjer fremover.


Slik er mitt konkrete spørsmål formulert:

Over lengre tid, flere år, har det vært planlagt og prosjektert for en flerbrukshall på Årvoll. I senere tid i forbindelse med Årvoll skole.
I den reviderte budsjettbehandlingen i sommer fremmet dessuten FrP et forslag, som fikk flertall, om ekstra bevilgning til at en flerbrukshall på Årvoll skulle bygges med plass og egenskaper for å ivareta idrettsklubben Årvoll ILs behov, i tillegg til skolens behov.
I valgkampen garanterte Jan Bøhler, på et partiarrangement på Isdammen, for at flerbrukshallen ble realisert dersom AP kom i maktposisjon i Rådhuset. Dessuten står hallen spesifikt nevnt på side 52 i Byrådsplattformen.

Hva er status for fremdriften?
Når forventes det at byggearbeidene starter?
Når forventes det at hallen er ferdigstilt?
Og blir idrettslagets behov ivaretatt i den endelige realiseringen av hallen?


Da venter jeg på svar, som jeg har krav på som medlem av Bystyret, som Folkevalgt og Ombundsmann.


Har du saker du vil at jeg skal ta opp i bydelen eller i bystyret eller med byrådet, så gi meg beskjed, Send meg email på kenneth.eriksen@oslobystyre.no