onsdag 10. februar 2016

Frivillighetsmidler, viktig å søke nå!

Undertegnede er nestleder i bydelens Kultur- og oppvekstkomite. Vi har to delegerte fullmakter. Vi innstiller på hvem som skal få tildelt fattigdomsmidler og vi fordeler bydelens avsatt frivillighetsmidler. Søknadsfristen for frivilligehtsmidlene er 28. februar, så nå må alle lag og foreninger tenke seg igjennom om de har prosjekter som kvalifiserer til støtte fra bydelen.
En politikers største glede er jo gjerne å kunne dele ut penger. Gjennom frivillighetsmidlene deler vi ut penger til prosjekter som styres av ildsjeler og de med hjerterom for andre. Frivilligheten har en svært viktig plass i Høyres verdigrunnlag, så vi ønsker oss mange søknader og mange prosjekter. Det vi ønsker oss aller mest er så mange gode prosjekter at vi må kjempe for større bevilgninger.

Det er opp til deg, dine venner, de lag og foreninger som finnes i bydelen.
Send inn søknad NÅ!


Det kan søkes om:
  • Støtte til kulturaktiviteter, prosjekter, arrangementer, aktivitetsfremmende utstyr, som er utenom organisasjonens løpende aktiviteter.
  • Aktiviteter og arrangementer som når bredt i lokalmiljøet og omfatter flere enn organisasjonens egne medlemmer eller målgruppe vil bli prioritert i tildelingen.
  • Prosjekter som bidrar til integrering og brobygging mellom organisasjoner og grupper.
  • Tiltak som forbedrer nærmiljøet, og arbeid som verner om naturområder og bydelens lokalhistorie.
  • Samarbeidstiltak mellom frivillige organisasjoner og kommunal virksomhet.
  • Frivillighetsmidler kan søkes ut fra flere kriterier samtidig.
  • Det gis ikke støtte til nærings- eller næringsliknende virksomhet, borettslag, boligsameier eller bydelens/kommunens tjenestesteder.
  • Det gis ikke støtte til ordinær drift.


Søknadsfrist er 28. februar

Klikk her for å gå til bydelens søknadsssider
Har du saker du vil at jeg skal ta opp i bydelen eller i bystyret eller med byrådet, så gi meg beskjed, Send meg email på kenneth.eriksen@oslobystyre.no