tirsdag 26. januar 2016

Fattigdomsmidler er prioritert

På møtet i kultur- og oppvekstkomiteen i bjerke bydel mandag 25. januar var fordeling av fattigdomsmidler på agendaen. Jeg var selv ikke tilstede denne gangen, pga reise, men saksbehandlingen var jeg jo i høyeste grad involvert i fra Høyres siden.

Komiteens innstilling var enstemmig, så da forventer jeg også at vi i Bydelsutvalgsmøtet torsdag 4. februar formelt sett fatter bindende vedtak i tråd med komiteens enstemmige innstilling.

Det ble altså bevilget over 4 millioner kroner til ulike prosjekter i vår bydel. Vel bevilget er nok ikke riktig ord, men vedtatt søkt om er nok mer korrekt. Men her er det stor sannsynlighet for å få hva man har søkt om. Listen over bevilgningene finner du under:
Nysirkus Bjerke er et av lavterskeltilbudene
 i bydel Bjerke som har fått støtte i flere år,
og som også iår prioriteres. 

  • Jobbsmak – 500 000
  • Nysirkus Bjerke- 1 500 000
  • Alle skal med – 1 000 000
  • Turgruppa – 350 000
  • Kulturelle aktiviteter – 350 000
  • Camp Linderud - 200 000
  • BUA - Utlånssentralen - 300 000
  • Sjakk i Bjerke Bydel - 80 000
  • Relove - 200 000


Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd. Mer informasjon; tilskuddsordningens nettside. Se også skjema som må fylles ut: «Bekreftelse fra kommunen 2016». Frist 20. november 2015. Spesielt oppfordres frivillige lag og foreninger å søke.
Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Utlysningen gjøres med forbehold om Stortingets bevilgning i statsbudsjettet.