søndag 3. januar 2016

Så ble jeg krysset inn :)

Valget i høst ga noen overraskende resultater, ett av dem var at jeg kom høyt opp på Høyres bystyreliste, som en outsider helt fra bunnen av lista. Som konsekvens har jeg nå komme på innsiden av Rådhuset og vil rapportere med ujevne mellomrom om hva jeg ser, hører og tenker.

Det første inntrykket jeg fikk i mitt møte med Rådhuset er at det ligner på Slottet. Her er det et eget sett med protokoller (regler) og ulike personer har ulik posisjon og makt. Helt klart praktisk og effektivt, men likevel litt paradoksalt i et representativt demokrati.


En person som har vært en stund i Rådhuset er Bjerkes nye (eller rettere sagt rutinerte ;) ) BU-leder. Så fra en periode ledet av Steinar – preget av praktisk, uformelt og inkluderende lederskap – så har vi nå fått en BU-leder som dyrker de formelle protokoller, rutiner og regler. En Byråkrati-elsker. Ikke noe galt i det egentlig – byråkratiet var lenge en garanti for likebehandling i Norge – bare litt gammeldags, litt overdrevent konservativt faktisk – reaksjonært kanskje.

Har du saker du vil at jeg skal ta opp i bydelen eller i bystyret eller med byrådet, så gi meg beskjed, Send meg email på kenneth.eriksen@oslobystyre.no