fredag 8. januar 2016

Når flertallet tar feil!

Jeg har tidligere skrevet om hvordan bystyremøtene i praksis er et teaterstykke med skuespill hvor handlingen i praksis er bestemt på forhånd.
Se: http://h63valg2015.blogspot.no/2016/01/mitt-nye-teater-bystyresalen.html

Det trenger ikke å være en dårlig ting. Det kan ofte bli bedre diskusjoner i lukkede rom, enn foran presse og publikum. Men noen ganger kan det dog slå uheldig ut også.

Slik som i Bjerke bydels budsjettmøte i desember. AP hadde helt klart samarbeidet tett med administrasjonen, noe som er naturlig siden de har BU-leder og nesten rent flertall. Da er det naturlig at AP også står sammen med administrasjonen og støtter innstillingen uten endringer. Like naturlig er det dog ikke at andre partier slavisk støtter administrasjonen. Det alltid vært Rødt som har vært mest rabiate og som har fremmet det ene mer eller mindre gjennomtenkte forslaget etter det andre. Men ikke nå lenger.

Rødt er blitt bydelens mest beste-borgerlige parti. Uansett hva så støtter de AP lojalt.
Mon tro om det var det Rødts velgere var på jakt etter?

Det var en enkelt sak i budsjettet, som åpenbart ville vært en forbedring fra den fremlagt innstillingen. Det var å heller prioritere 500.000 til lekeplasser, enn å opprette en ny stilling som kommunikasjonsrådgiver i administrasjonen. SV, MDG, V, H og FrP så det ganske tydelig.

Jeg tipper at AP også så det, men at det for dem var naturlig å støtte helheten i innstillingen fra administrasjonen. Det overraskende, og det som var den eneste manglende stemmen for å få flertall, var at Rødt valgte å prioritere en kommunikasjonsrådgiver fremfor lekeplasser. De ble gjort oppmerksom på problemstillingen (jeg sa det i en konkret replikk direkte til Rødt under møtet) før saken gikk til votering.

Likevel, de valgte å støtte AP, fremfor barna i bydelen. Flertallet og samarbeidet med AP var viktigere enn barna. Rødt sviktet barna i bydel Bjerke. Det var skuffende!


Har du saker du vil at jeg skal ta opp i bydelen eller i bystyret eller med byrådet, så gi meg beskjed, Send meg email på kenneth.eriksen@oslobystyre.no