fredag 22. januar 2016

Fornøyd med Geir Lippestad

Geir Lippestad (ap) er byråden
som har detoverordnede ansvaret
for å koordinerearbeidet med
mangfold og inkludering i Oslo.
Jeg er fornøyd med at Byrådet ser ut til å være godt forberedt og villige til å slippe frivilligheten til, etterhvert, for å møte flyktningeutfordringene.

Jeg var i Finanskomiteen 21. januar, hvor byråd Geir Lippestad var på besøk. der fikk jeg stilt spørsmål direkte til byråden om byrådets planer for å mobilisere de frivillige kreftene (feks idretten) som gjerne vil bidra i flyktningedugnaden.

Byråden bekreftet at de har en plan og at de gradvis vil inkludere frivilligheten med på vår tids sannsynligvis viktigste dugnad. Byråden anslo at det vil komme forslag om en enhetlig plan for samhandling i 2. halvår.
Har du saker du vil at jeg skal ta opp i bydelen eller i bystyret eller med byrådet, så gi meg beskjed, Send meg email på kenneth.eriksen@oslobystyre.no