tirsdag 26. januar 2016

Fattigdomsmidler er prioritert

På møtet i kultur- og oppvekstkomiteen i bjerke bydel mandag 25. januar var fordeling av fattigdomsmidler på agendaen. Jeg var selv ikke tilstede denne gangen, pga reise, men saksbehandlingen var jeg jo i høyeste grad involvert i fra Høyres siden.

Komiteens innstilling var enstemmig, så da forventer jeg også at vi i Bydelsutvalgsmøtet torsdag 4. februar formelt sett fatter bindende vedtak i tråd med komiteens enstemmige innstilling.

Det ble altså bevilget over 4 millioner kroner til ulike prosjekter i vår bydel. Vel bevilget er nok ikke riktig ord, men vedtatt søkt om er nok mer korrekt. Men her er det stor sannsynlighet for å få hva man har søkt om. Listen over bevilgningene finner du under:
Nysirkus Bjerke er et av lavterskeltilbudene
 i bydel Bjerke som har fått støtte i flere år,
og som også iår prioriteres. 

  • Jobbsmak – 500 000
  • Nysirkus Bjerke- 1 500 000
  • Alle skal med – 1 000 000
  • Turgruppa – 350 000
  • Kulturelle aktiviteter – 350 000
  • Camp Linderud - 200 000
  • BUA - Utlånssentralen - 300 000
  • Sjakk i Bjerke Bydel - 80 000
  • Relove - 200 000


Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd. Mer informasjon; tilskuddsordningens nettside. Se også skjema som må fylles ut: «Bekreftelse fra kommunen 2016». Frist 20. november 2015. Spesielt oppfordres frivillige lag og foreninger å søke.
Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Utlysningen gjøres med forbehold om Stortingets bevilgning i statsbudsjettet.

fredag 22. januar 2016

Fornøyd med Geir Lippestad

Geir Lippestad (ap) er byråden
som har detoverordnede ansvaret
for å koordinerearbeidet med
mangfold og inkludering i Oslo.
Jeg er fornøyd med at Byrådet ser ut til å være godt forberedt og villige til å slippe frivilligheten til, etterhvert, for å møte flyktningeutfordringene.

Jeg var i Finanskomiteen 21. januar, hvor byråd Geir Lippestad var på besøk. der fikk jeg stilt spørsmål direkte til byråden om byrådets planer for å mobilisere de frivillige kreftene (feks idretten) som gjerne vil bidra i flyktningedugnaden.

Byråden bekreftet at de har en plan og at de gradvis vil inkludere frivilligheten med på vår tids sannsynligvis viktigste dugnad. Byråden anslo at det vil komme forslag om en enhetlig plan for samhandling i 2. halvår.
Har du saker du vil at jeg skal ta opp i bydelen eller i bystyret eller med byrådet, så gi meg beskjed, Send meg email på kenneth.eriksen@oslobystyre.no

fredag 8. januar 2016

Når flertallet tar feil!

Jeg har tidligere skrevet om hvordan bystyremøtene i praksis er et teaterstykke med skuespill hvor handlingen i praksis er bestemt på forhånd.
Se: http://h63valg2015.blogspot.no/2016/01/mitt-nye-teater-bystyresalen.html

Det trenger ikke å være en dårlig ting. Det kan ofte bli bedre diskusjoner i lukkede rom, enn foran presse og publikum. Men noen ganger kan det dog slå uheldig ut også.

Slik som i Bjerke bydels budsjettmøte i desember. AP hadde helt klart samarbeidet tett med administrasjonen, noe som er naturlig siden de har BU-leder og nesten rent flertall. Da er det naturlig at AP også står sammen med administrasjonen og støtter innstillingen uten endringer. Like naturlig er det dog ikke at andre partier slavisk støtter administrasjonen. Det alltid vært Rødt som har vært mest rabiate og som har fremmet det ene mer eller mindre gjennomtenkte forslaget etter det andre. Men ikke nå lenger.

Rødt er blitt bydelens mest beste-borgerlige parti. Uansett hva så støtter de AP lojalt.
Mon tro om det var det Rødts velgere var på jakt etter?

Det var en enkelt sak i budsjettet, som åpenbart ville vært en forbedring fra den fremlagt innstillingen. Det var å heller prioritere 500.000 til lekeplasser, enn å opprette en ny stilling som kommunikasjonsrådgiver i administrasjonen. SV, MDG, V, H og FrP så det ganske tydelig.

Jeg tipper at AP også så det, men at det for dem var naturlig å støtte helheten i innstillingen fra administrasjonen. Det overraskende, og det som var den eneste manglende stemmen for å få flertall, var at Rødt valgte å prioritere en kommunikasjonsrådgiver fremfor lekeplasser. De ble gjort oppmerksom på problemstillingen (jeg sa det i en konkret replikk direkte til Rødt under møtet) før saken gikk til votering.

Likevel, de valgte å støtte AP, fremfor barna i bydelen. Flertallet og samarbeidet med AP var viktigere enn barna. Rødt sviktet barna i bydel Bjerke. Det var skuffende!


Har du saker du vil at jeg skal ta opp i bydelen eller i bystyret eller med byrådet, så gi meg beskjed, Send meg email på kenneth.eriksen@oslobystyre.no

tirsdag 5. januar 2016

Mitt nye teater – Bystyresalen

I oktober fikk jeg delta på konstitueringen av det nye Bystyret, som skal styre byen de neste 4 år. Det var en fin opplevelse, men også en åpenbaring. Kanskje burde jeg ha tatt turen innom bystyresalen før. Jeg har jo vært innom flere ganger på Stortinget, men bystyresalen der hadde jeg ikke vært før. Litt rart kanskje, men likevel.

Det første inntrykket jeg får når jeg kommer inn i salen (før møtet har begynt, og mens folk surrer rundt, snakker og finner plassene sine) er at dette er jo et teater. Bystyresalen, er akkurat som Stortinget, utformet som et teater. Her skal det altså avholdes forestillinger.

Og det er jo faktisk akkurat det som skjer. Nesten alt som skjer i bystyresalen er et skuespill. Om ikke selve manuset er skrevet i forkant, så er avstemmingene det. Det er «ingenting» avgjørende som skjer i bystyresalen. Det har allerede skjedd. I komiteene, i Byrådet og i de lukkede rom.

MERK! Det er ingenting galt i det. Det er tross alt bedre at man snakker sammen på ordentlig vis når man faktisk skal finne frem til gode løsninger. Tviler på at verden hadde blitt så mye bedre om diskusjonene hadde skjedd helt åpent i bystyresalen. Men det er viktig å vite slikt, for skal du påvirke så må du inn i prosessene mye, mye før. Når diskusjonene kommer opp til overflaten, da er posisjonene allerede tatt.

Har du saker du vil at jeg skal ta opp i bydelen eller i bystyret eller med byrådet, så gi meg beskjed, Send meg email på kenneth.eriksen@oslobystyre.no

søndag 3. januar 2016

Så ble jeg krysset inn :)

Valget i høst ga noen overraskende resultater, ett av dem var at jeg kom høyt opp på Høyres bystyreliste, som en outsider helt fra bunnen av lista. Som konsekvens har jeg nå komme på innsiden av Rådhuset og vil rapportere med ujevne mellomrom om hva jeg ser, hører og tenker.

Det første inntrykket jeg fikk i mitt møte med Rådhuset er at det ligner på Slottet. Her er det et eget sett med protokoller (regler) og ulike personer har ulik posisjon og makt. Helt klart praktisk og effektivt, men likevel litt paradoksalt i et representativt demokrati.


En person som har vært en stund i Rådhuset er Bjerkes nye (eller rettere sagt rutinerte ;) ) BU-leder. Så fra en periode ledet av Steinar – preget av praktisk, uformelt og inkluderende lederskap – så har vi nå fått en BU-leder som dyrker de formelle protokoller, rutiner og regler. En Byråkrati-elsker. Ikke noe galt i det egentlig – byråkratiet var lenge en garanti for likebehandling i Norge – bare litt gammeldags, litt overdrevent konservativt faktisk – reaksjonært kanskje.

Har du saker du vil at jeg skal ta opp i bydelen eller i bystyret eller med byrådet, så gi meg beskjed, Send meg email på kenneth.eriksen@oslobystyre.no