mandag 24. august 2015

Snart er det tid for fotballbane på Midtstuen

I flere år har Try IL forsøkt å finne egnede arealer for å anlegge en fotballbane for sine medlemmer. Med økende pågang fra stadig flere aktive medlemmer og flere lag i klubben øker behovet for egne fotballbane for hvert år som går.

Nå har kommunen funnet frem til egnet plass på Midtstuen og da har også Oslo Fotballkrets funnet det riktig å inkludere denne nye banen på sine prioriteringsliste overfor Idrettskrets og Bymiljøetaten. Nå er det bare politikerne igjen, som må sørge for å bevilge pengene som skal til for å realisere banen.

Dette er en av flere fotballbaner jeg som fremtidig bystyrerepresentant vil jobber for at skal realiseres.Fotball, håndball og ski, for barn og unge, er de idrettene jeg mener må prioriteres høyest de neste årene. Akkurat i Holmenkollen står det bra til med skitilbudene, men fotballen er det litt verre med. Det er imidlertid ikke mangel på fotballspillere i området, som gjerne er organisert i Try IL.


Blir jeg krysset inn i Bystyret, så er dette en av flere nye fotballbaner jeg vil jobbe for at skal bli realisert så fort som mulig. Her vet jeg at jeg også har god støtte fra en annen Høyre-mann i Hermann Kopp H28. Sammen jobber vi for ny kunstgressbane på Midtstuen for Try IL.