mandag 24. august 2015

Nye muligheter for Løren Idrettspark!

Det har skjedd mye på Løren de siste årene. Det skjer mye fortsatt, og det kommer til å skje en vanvittig boligbygging i Hasle/Lørens nærmiljø de neste årene. I sommer godkjente Bystyret utbygging av hundrevis av leiligheter som bli idrettsparkens nærmeste nabo, i tillegg vet vi at det foreligger planer om mer enn 20.000 boenheter i tilknytning til "Hovinbyen".

Nye innbyggere betyr behov for mer og bedre idrettsanlegg. Vi ønsker aktive borgere som har en sunn livsstil. Vi ønsker barn og unge som får trygge og gode oppvekstvilkår. Idretten er en stor del av det svaret, og da trengs det utvidelser og oppgraderinger i Løren Idrettspark.

Dette bildet er laget av Hasle/Løren IL og illustrerer noen av planene og mulighetene for videreutvikling av Idrettsparken.

Det er vedtatt bygging av ny flerbrukshall i Idrettsparken. Samtidig trengs det betydelige oppgraderinger på Ishockeyhallene. Begge kunstgressbanene trenger rehabilitering, også må det komme flere flater til fotball. De grønne flatene i bildet er flater som egner seg godt til fotball. Her ser vi mulighet for både fotballbane og fotballbinger. I tillegg er det illustrert inn en et blått areale som enten kan bli isrink eller fotballbane - eller en kombi av de to.

Sannsynligvis så vil ikke dette være nok til å dekke etterspørselen som vil komme, men kanskje vil dette være nok på kort sikt. Når "Hovinbyen" er ferdig utviklet, så vil behovet for flere anlegg være betydelig større enn det disse planene tar høyde for. Det er en utfordring vi må begynne å ta tak i allerede nå. Vi må finne nye og egnede arealer for å utvide Idrettsparken, eller muligens lage flere områder for idrett andre steder i bydel Bjerke.

Jeg kjemper for å komme inn i Bystyret for å bistå i nettopp slike prosesser. Jeg vil ha flere baner og bedre anlegg i Løren Idrettspark. At det bygges rundt anlegget gir både muligheter og utfordringer. Min oppgave - skulle jeg komme inn i Bystyret - vil være å bidra til at dette, og mer til, lar seg realisere så fort som mulig. Anlegget er sprengt allerede, så vi har ingen tid å miste.