mandag 24. august 2015

Nye muligheter for Løren Idrettspark!

Det har skjedd mye på Løren de siste årene. Det skjer mye fortsatt, og det kommer til å skje en vanvittig boligbygging i Hasle/Lørens nærmiljø de neste årene. I sommer godkjente Bystyret utbygging av hundrevis av leiligheter som bli idrettsparkens nærmeste nabo, i tillegg vet vi at det foreligger planer om mer enn 20.000 boenheter i tilknytning til "Hovinbyen".

Nye innbyggere betyr behov for mer og bedre idrettsanlegg. Vi ønsker aktive borgere som har en sunn livsstil. Vi ønsker barn og unge som får trygge og gode oppvekstvilkår. Idretten er en stor del av det svaret, og da trengs det utvidelser og oppgraderinger i Løren Idrettspark.

Dette bildet er laget av Hasle/Løren IL og illustrerer noen av planene og mulighetene for videreutvikling av Idrettsparken.

Det er vedtatt bygging av ny flerbrukshall i Idrettsparken. Samtidig trengs det betydelige oppgraderinger på Ishockeyhallene. Begge kunstgressbanene trenger rehabilitering, også må det komme flere flater til fotball. De grønne flatene i bildet er flater som egner seg godt til fotball. Her ser vi mulighet for både fotballbane og fotballbinger. I tillegg er det illustrert inn en et blått areale som enten kan bli isrink eller fotballbane - eller en kombi av de to.

Sannsynligvis så vil ikke dette være nok til å dekke etterspørselen som vil komme, men kanskje vil dette være nok på kort sikt. Når "Hovinbyen" er ferdig utviklet, så vil behovet for flere anlegg være betydelig større enn det disse planene tar høyde for. Det er en utfordring vi må begynne å ta tak i allerede nå. Vi må finne nye og egnede arealer for å utvide Idrettsparken, eller muligens lage flere områder for idrett andre steder i bydel Bjerke.

Jeg kjemper for å komme inn i Bystyret for å bistå i nettopp slike prosesser. Jeg vil ha flere baner og bedre anlegg i Løren Idrettspark. At det bygges rundt anlegget gir både muligheter og utfordringer. Min oppgave - skulle jeg komme inn i Bystyret - vil være å bidra til at dette, og mer til, lar seg realisere så fort som mulig. Anlegget er sprengt allerede, så vi har ingen tid å miste.


Snart er det tid for fotballbane på Midtstuen

I flere år har Try IL forsøkt å finne egnede arealer for å anlegge en fotballbane for sine medlemmer. Med økende pågang fra stadig flere aktive medlemmer og flere lag i klubben øker behovet for egne fotballbane for hvert år som går.

Nå har kommunen funnet frem til egnet plass på Midtstuen og da har også Oslo Fotballkrets funnet det riktig å inkludere denne nye banen på sine prioriteringsliste overfor Idrettskrets og Bymiljøetaten. Nå er det bare politikerne igjen, som må sørge for å bevilge pengene som skal til for å realisere banen.

Dette er en av flere fotballbaner jeg som fremtidig bystyrerepresentant vil jobber for at skal realiseres.Fotball, håndball og ski, for barn og unge, er de idrettene jeg mener må prioriteres høyest de neste årene. Akkurat i Holmenkollen står det bra til med skitilbudene, men fotballen er det litt verre med. Det er imidlertid ikke mangel på fotballspillere i området, som gjerne er organisert i Try IL.


Blir jeg krysset inn i Bystyret, så er dette en av flere nye fotballbaner jeg vil jobbe for at skal bli realisert så fort som mulig. Her vet jeg at jeg også har god støtte fra en annen Høyre-mann i Hermann Kopp H28. Sammen jobber vi for ny kunstgressbane på Midtstuen for Try IL.
Også borettslag kan få tippemidler!

Visste du at borettslag også kan få tippemidler? Lager du binger, setter opp baskeball-kurver, klatrestativ eller setter du opp bordtennisbord i bakgården, så kan det hende du kvalifierer til tippemidler for nærmiljøanlegg.

Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsaklig i tilknytning til bområder. Områdene skal være fritt tilgjengelige og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen forøvrig.

Jeg tror dette er en underkommunisert mulighet. Inntil 50% av kostnadene kan ditt borettslag eller sameie få dekket via tippemidler hvis man videreutvikler og tilrettelegger fellesarealene for fysisk aktivitet. Hvilket borettslag vil vel ikke det. Høres ut som en vinn-vinn-situasjon!

Les mer om Spillemidler og nærmiljøanlegg her

Det er ikke bare borettslag og idrettslag som kan benytte seg av slike tilskudd. Det kan kommune og skoler gjøre også. Er man litt oppmerksom, så kan faktisk skolens utearealer bli finansiert 50% av spillemidler. FAU, her er det bare å kaste seg uti, planlegge, skissere og så presentere Rektor for et godt case hvor skolen får det dobbelte igjen for pengene.

I tillegg til dette så har vi i Oslo en egen post i kommunens budsjett som er avsatt til nærmiljøanlegg. Som regel settes det av en sum, også kommer søknadene ila året. Alt er ikke fastsatt på forhånd når det gjelder nærmiljøtilskuddene. Det betyr at det kan fortsatt finnes penger til alle med gode prosjekter. Det er bare å søke og se hva som skjer. I revidert budsjett for 2015 så la kommunen inn 20 millioner ekstra kroner til nettopp nærmiljøanlegg - så det finnes penger å fordele.

Det finnes løsninger der ute. Man må bare kjenne til dem, lete etter dem og benytte seg av dem.
Eller du kan spørre meg, så skal jeg gjøre mitt beste for å hjelpe.
Barn og unge i aktivitet med store smil - det er målet !
mandag 10. august 2015

Valglokalene er åpne ! Nå kan du gå å stemme !

Mandag 10. august åpnet forhåndsstemmelokalene rundt omkring i byen. Hvis du allerede vet hva du skal stemme, så er det liten grunn til å vente. Bare å gå og gjøre det. Jeg kjenner at sjarmen med å stå i kø uten for valglokalet på valgdagen, den sjarmen synes jeg er litt borte. Så jeg har stemt allerede.

I år er jeg kandidat til både bystyre og bydelsutvalg, så i år blir det litt ekstra spesielt for meg. Det blir helt klart en skikkelig valgvake, og så blir det spennede å se om jeg får nok personstemmer til å representere Høyre i Bystyret.

Jeg tipper jeg trenger ca. 2.000 personstemmer (enten kryss eller slengere - se under) for å komme inn. Det er overkommelig, men slettes ikke enkelt. Jeg er helt avhengig av alt velgerne krysser meg inn eller skriver navnet mitt på sin stemmeseddel. Jeg har ikke sikker plass, så uten handling, ingen H63 - Kenneth Eriksen - inn i Bystyret.

Derfor er det viktig å huske på at et kommunevalg er mer en partienes program. Det er også et personvalg hvor du velger hvilke personer du vil at skal styre de neste fire årene.

Visste du dessuten at du kan stemme på personer fra forskjellige partier, såkalte slengere?
Hvis du skulle stemme på et annet parti enn Høyre, så kan du fortsatt stemme på meg.
På siste side på stemmeseddelen kan du føre opp navn på personer fra andre partiers lister.


Ikke glem meg, når du står i valglokalet.
Skriv inn Kenneth Eriksen, så gir du meg en personstemme.


Stemmene som gis partiene avgjør hvor mange representanter hvert parti får. Personstemmene påvirker hvem av partiets representanter som får partiets plasser i bystyret. Kjemper du for idretten så bør du gi din personstemme til de som kjemper for din sak, uavhengig av hvilket parti du velger. Stemmer du Arbeiderpartiet kan du fortsatt gi meg din personstemme, slik at jeg kan kjempe for idretten i bystyret - helt uavhengig av hvem som faktisk vinner den politiske makten i byen.


Stemmer du Høyre, så må du ikke glemme å krysse av på listen, på plass nr 63. Jeg trenger din personstemme for å rykke oppover i "køen". Får jeg en personstemme mer enn de andre så kommer jeg inn i Bystyret.

Ikke glem meg, når du står i valglokalet. Husk å krysse på H63


Kommunevalget er et personvalg - Stem på H63 - Kenneth Eriksen