fredag 31. juli 2015

Idretten står mitt hjerte nær!

I Oslo har vi det stort sett bra. Vi har et stort mangfold av idretter, mennesker og anlegg.Vi har mange frivillige og engasjerte foreldre og massevis av barn og unge. Jeg har selv barn i idretten. Jeg har selv vært både spiller, trener, tilhenger og tillitsvalgt i idretten. Tilhenger og tillitsvalgt er jeg fortsatt.

Likevel er det slik at mange fortsatt ikke får delta i den utstrekning de vil, på det de vil. Vi har underskudd på anlegg i Oslo. I tillegg så vokser byen, og da trenger vi mer. Idrettsanlegg og tilrettelagte områder i skog og mark er viktig, og det må vi ikke glemme.

Vi vet fra rapporter fra Oslo Idrettskrets at der det kommer idrettsanlegg, der kommer det også aktivitet. Det er så stor etterspørsel etter gode idrettsaktiviteter fra barn og unge at vi kunne nesten bygget hva som helst, hvor som helst, så ville det blitt fylt opp med god aktivitet.

Jeg ønsker at alle barn og unge skal få gode idrettstilbud.

«Trygge, glade og sosialt engasjerte barn er idrettens største bidrag til samfunnet. Jeg mener idretten er vårt samfunns viktigste forebyggende tiltak. Idretten er et vidundermiddel mot f.eks. kriminalitet, fedme og ensomhet.»

Derfor jobber jeg hardt for idretten.