torsdag 2. juli 2015

Det trengs flere kunstgressbaner i Oslo

Fotballaktivitet er den som flest bedriver i Norge. Omtrent 1/3 av all idrettslig aktivitet i Norge er fotball. Legger vi inn Håndball og Ski så har vi samlet over 50% av all idrettslig aktivitet i Norge.

Fotball er den desidert billigste idretten av alle idretter, selv om det finnes unntak som avviker fra normalen. Fotball er også den aktiviteten som er enklest å stimulere og hvis anlegg ikke koster all verden. Tar man anleggskostnad delt på aktiviteten en kunstgressbane skaper, så får man den beste anleggsbrøken som finnes i norsk idrett.


Samfunnsøkonomisk så er det kunstgressbaner som er det beste man kan investere i av idrettsanlegg. Når det er sagt, så ønsker vi jo ikke en ensrettet idrett. Derfor samarbeider Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund om at det også må bygges flere idrettshaller i Norge. Likevel, i Oslo er det slik at man får 10 nye kunstgressbaner for hver idrettshall man bygger.

Legger man inn at fotballen sannsynligvis er den idretten som best har klart å integrere barn og unge med minoritetsbakgrunn, flykninger og arbeidsinnvandrere, så blir fotballen enda viktigere.

MEN det er ikke slik at man bare skal bygge fotballbaner over alt. Man må ta hensyn til andre. Er det riktist med en åpen og allsidig park, eller en kunstgressbane? Passer det bedre med en idrettshall? Finnes det nok frivillige til å støtte opp om aktiviteten som skal drives i det nye anlegget?


Oslo Fotballkrets har gjort disse vurderingene. Bydelene har gjort vurderinger. Oslo Idrettskrets har gjort sine vurderinger, som nå drøftes i behovsplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Det som er ganske sikkert er at jeg forventer som et minimum at følgende nye baner etableres i Oslo i løpet av den kommende valgperioden. Forhåpentligvis blir det flere. Og i tillegg til disse, så kreves det rehabilitering av alle baner sånn cirka hvert 10.-12. driftsår. Det må vi også sette av penger til.


(Spesifikke artikler på hver av anleggene over kommer etterhvert/fortløpende)

Nå vet du hvor jeg står. Husk at kommunevalget er et personvalg.