torsdag 2. juli 2015

Det trengs flere idrettshaller i Oslo

Det finnes mange innendørs idrettsflater i Oslo, fler enn i noen annen by i Norge. Problemet er bare at de er for små. Det kryr av små gymsaler i denne byen. De står ikke ubrukt. De brukes til trening for turn, dans, kampsport, fotball, ski og håndball. Massevis av unger presses inn i bitte små saler og utviser en fantastisk idrettsglede, aktivitet og fantastisk bevegelsestrening. Men vi kan så mye bedre...

Norvald Mo, leder av Oslo Idrettskrets skriver litt om hva som trengs i årene fremover

Oslo trenger haller med større idrettsflater. Gymsalene dekker skolens behov, men ikke nærmiljøet og idretten sine behov. Vi trenger haller som rommer minst en håndballflate, aller helst bør det være tre håndballflater i hver hall. Da kan det spilles kamper i basketball, volleyball, landhockey, innebandy, futsal og håndball. Det kan arrangeres turnstevner, dansestevner eller bare skoleball og bryllup. Med noen mindre tilpasninger så kan hallene romme klubbhus, kafe og kanskje en klatrevegg.

Vi sliter med arealtetthet i Oslo. Byen blir større og større, på samme areal. Vi bor tettere og tettere. Da kan vi ikke lenger unnskylde oss med at en fleridrettshall koster dobbelt så mye som to gymsaler. Eller at det tar for lang tid å bygge. Det blir for snevert. Oslo skal bygges i et langsiktig perspektiv, og i det perspektivet må skolen, nærmiljøet og idretten spille sammen, og de må spille hverandre gode.


Mitt krav er at hver eneste nye skole, og hver eneste nye gymsal, SKAL være med fleridrettshall. Det finnes ingen gode unnskyldninger (selv om det finnes mange unnskyldninger). Skal vi sikre et fremtidig Oslo med god folkehelse, aktive barn og unge og status som Idrettsbyen i Norge så må det sterkere lut til.

Jeg går til valg på at jeg skal kjempe i Oslos bystyre for at det blir flere fleridrettshaller i Oslo. Vi skal ha bedre dekning per innbygger om fire år enn vi har idag. Vokser byen mye, så må antall haller øke mere.

Vi står foran fire viktige år i Oslo. Fire viktige år for idretten.


Husk at Kommunevalget er et personvalg - Stem på H63