fredag 31. juli 2015

Idretten står mitt hjerte nær!

I Oslo har vi det stort sett bra. Vi har et stort mangfold av idretter, mennesker og anlegg.Vi har mange frivillige og engasjerte foreldre og massevis av barn og unge. Jeg har selv barn i idretten. Jeg har selv vært både spiller, trener, tilhenger og tillitsvalgt i idretten. Tilhenger og tillitsvalgt er jeg fortsatt.

Likevel er det slik at mange fortsatt ikke får delta i den utstrekning de vil, på det de vil. Vi har underskudd på anlegg i Oslo. I tillegg så vokser byen, og da trenger vi mer. Idrettsanlegg og tilrettelagte områder i skog og mark er viktig, og det må vi ikke glemme.

Vi vet fra rapporter fra Oslo Idrettskrets at der det kommer idrettsanlegg, der kommer det også aktivitet. Det er så stor etterspørsel etter gode idrettsaktiviteter fra barn og unge at vi kunne nesten bygget hva som helst, hvor som helst, så ville det blitt fylt opp med god aktivitet.

Jeg ønsker at alle barn og unge skal få gode idrettstilbud.

«Trygge, glade og sosialt engasjerte barn er idrettens største bidrag til samfunnet. Jeg mener idretten er vårt samfunns viktigste forebyggende tiltak. Idretten er et vidundermiddel mot f.eks. kriminalitet, fedme og ensomhet.»

Derfor jobber jeg hardt for idretten.


torsdag 23. juli 2015

Del gjerne! #H63

Skal jeg nå ut og frem, og inn i Bystyret, så må budskapet ut. Her kommer derfor en oppfordring til alle som er engasjert i idretten.

Hjelp meg å spre budskapet. Del mine innlegg i sosiale medier.

Jeg har profil på Facebook, Twitter, Linkedin og Yotube. Se lenker under. Også har jeg massevis av saker her på bloggen min.


Klipp, kopier, klikk og del. Så mye som mulig!

På forhånd takk til alle!
Sportslig hilsen H63

  • Facebook: https://www.facebook.com/keneri73
  • Twitter:https://twitter.com/keneri73
  • Linkedin: https://no.linkedin.com/in/keneri
  • Youtube: https://www.youtube.com/user/keneri73


Ønsker du å bli Facebook-venn med meg, så er det bare å be om å bli venner her:
https://www.facebook.com/keneri


torsdag 2. juli 2015

Det trengs flere kunstgressbaner i Oslo

Fotballaktivitet er den som flest bedriver i Norge. Omtrent 1/3 av all idrettslig aktivitet i Norge er fotball. Legger vi inn Håndball og Ski så har vi samlet over 50% av all idrettslig aktivitet i Norge.

Fotball er den desidert billigste idretten av alle idretter, selv om det finnes unntak som avviker fra normalen. Fotball er også den aktiviteten som er enklest å stimulere og hvis anlegg ikke koster all verden. Tar man anleggskostnad delt på aktiviteten en kunstgressbane skaper, så får man den beste anleggsbrøken som finnes i norsk idrett.


Samfunnsøkonomisk så er det kunstgressbaner som er det beste man kan investere i av idrettsanlegg. Når det er sagt, så ønsker vi jo ikke en ensrettet idrett. Derfor samarbeider Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund om at det også må bygges flere idrettshaller i Norge. Likevel, i Oslo er det slik at man får 10 nye kunstgressbaner for hver idrettshall man bygger.

Legger man inn at fotballen sannsynligvis er den idretten som best har klart å integrere barn og unge med minoritetsbakgrunn, flykninger og arbeidsinnvandrere, så blir fotballen enda viktigere.

MEN det er ikke slik at man bare skal bygge fotballbaner over alt. Man må ta hensyn til andre. Er det riktist med en åpen og allsidig park, eller en kunstgressbane? Passer det bedre med en idrettshall? Finnes det nok frivillige til å støtte opp om aktiviteten som skal drives i det nye anlegget?


Oslo Fotballkrets har gjort disse vurderingene. Bydelene har gjort vurderinger. Oslo Idrettskrets har gjort sine vurderinger, som nå drøftes i behovsplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Det som er ganske sikkert er at jeg forventer som et minimum at følgende nye baner etableres i Oslo i løpet av den kommende valgperioden. Forhåpentligvis blir det flere. Og i tillegg til disse, så kreves det rehabilitering av alle baner sånn cirka hvert 10.-12. driftsår. Det må vi også sette av penger til.


(Spesifikke artikler på hver av anleggene over kommer etterhvert/fortløpende)

Nå vet du hvor jeg står. Husk at kommunevalget er et personvalg.Det trengs flere idrettshaller i Oslo

Det finnes mange innendørs idrettsflater i Oslo, fler enn i noen annen by i Norge. Problemet er bare at de er for små. Det kryr av små gymsaler i denne byen. De står ikke ubrukt. De brukes til trening for turn, dans, kampsport, fotball, ski og håndball. Massevis av unger presses inn i bitte små saler og utviser en fantastisk idrettsglede, aktivitet og fantastisk bevegelsestrening. Men vi kan så mye bedre...

Norvald Mo, leder av Oslo Idrettskrets skriver litt om hva som trengs i årene fremover

Oslo trenger haller med større idrettsflater. Gymsalene dekker skolens behov, men ikke nærmiljøet og idretten sine behov. Vi trenger haller som rommer minst en håndballflate, aller helst bør det være tre håndballflater i hver hall. Da kan det spilles kamper i basketball, volleyball, landhockey, innebandy, futsal og håndball. Det kan arrangeres turnstevner, dansestevner eller bare skoleball og bryllup. Med noen mindre tilpasninger så kan hallene romme klubbhus, kafe og kanskje en klatrevegg.

Vi sliter med arealtetthet i Oslo. Byen blir større og større, på samme areal. Vi bor tettere og tettere. Da kan vi ikke lenger unnskylde oss med at en fleridrettshall koster dobbelt så mye som to gymsaler. Eller at det tar for lang tid å bygge. Det blir for snevert. Oslo skal bygges i et langsiktig perspektiv, og i det perspektivet må skolen, nærmiljøet og idretten spille sammen, og de må spille hverandre gode.


Mitt krav er at hver eneste nye skole, og hver eneste nye gymsal, SKAL være med fleridrettshall. Det finnes ingen gode unnskyldninger (selv om det finnes mange unnskyldninger). Skal vi sikre et fremtidig Oslo med god folkehelse, aktive barn og unge og status som Idrettsbyen i Norge så må det sterkere lut til.

Jeg går til valg på at jeg skal kjempe i Oslos bystyre for at det blir flere fleridrettshaller i Oslo. Vi skal ha bedre dekning per innbygger om fire år enn vi har idag. Vokser byen mye, så må antall haller øke mere.

Vi står foran fire viktige år i Oslo. Fire viktige år for idretten.


Husk at Kommunevalget er et personvalg - Stem på H63


Kommunevalget er et personvalg - Stem på H63

Det er viktig å huske på at et kommunevalg er mer en partienes program. Det er også et personvalg hvor du velger hvilke personer du vil at skal styre de neste fire årene. Partiprogrammene viser bare bruddstykker av hva som skal bestemmes de neste fire årene.

Visste du dessuten at du kan stemme på personer fra forskjellige partier?
Hvis du skulle stemme på et annet parti enn Høyre, så kan du fortsatt stemme på meg.
På siste side på stemmeseddelen kan du føre opp navn på personer fra andre partiers lister.


Skriver du inn Kenneth Eriksen, så gir du meg en personstemme.
Jeg trenger sannsynligvis 2.000 personstemmer, så jeg er avhengig at DU gir meg din personstemme.

Stemmene som gis partiene avgjør hvor mange representanter hvert parti får. Personstemmene påvirker hvem av partiets representanter som får partiets plasser i bystyret. Kjemper du for idretten så bør du gi din personstemme til de som kjemper for din sak, uavhengig av hvilket parti du velger. Stemmer du Arbeiderpartiet kan du fortsatt gi meg din personstemme, slik at jeg kan kjempe for idretten i bystyret - helt uavhengig av hvem som faktisk vinner den politiske makten i byen.


Stemmer du Høyre, så må du ikke glemme å krysse av på listen, på plass nr 63. Jeg trenger din personstemme for å rykke oppover i "køen". Får jeg en personstemme mer enn de andre så kommer jeg inn i Bystyret. Jeg trenger sannsynligvis 2.000 personstemmer, så jeg er avhengig at DU gir meg din personstemme. Ikke glem meg, når du står i valglokalet. Husk å krysse på H63.


Kommunevalget er et personvalg - Stem på H63 - Kenneth Eriksen


JA til enda en ny kunstgressbane på Kalbakken !

Det trengs enda en ny kunstgressbane på Kalbakken. Det er allerede en kunstgressbane der, men Grei og Groruddalen trenger flere fotballbaner. Det er mye egnet areale tilgjengelig som allerede i stor grad benyttes til ulike idrettslige aktiviteter. Det er enkelt å legge til en kunstgressbane til, ved siden av den som allerede er der.


Hvordan kan jeg si at det trengs en ny bane? I Oslo Fotballkrets lages det kalkyler for å måle anleggskapasitet opp mot reellt behov i klubbene. Nesten alle klubber i Groruddalen er presset på banekapasitet når det gjelder fotball. Mange vil spille fotball, og mange får ikke lov, fordi det ikke er plass til flere.

Grei har vist i mange år at det er et idrettslag med tilgang på mange frivillige krefter til støtteapparat og liknende funksjoner. Jeg mener at om Grei får mer og bedre anlegg, så vil de klare å skape ytterligere aktivitet for barn og unge.

Nå er det flere (tilfeldige) omstendigheter som faller sammen i tid. Den eksisterende banen er slitt og trenger rehabilitering og lysanlegg. Grei som klubb fyller 100 år i 2019. Hvorfor ikke slå disse omstendighetene sammen og gjør 2019 til en begivenhet som vil gavne barn og unge på Kalbakken og i Groruddalen i mange år fremover? La oss bygge enda en kunstgressbane på Kalbakken!


Jeg støtter fotballen, jeg støtter Grei, og jeg støtter fornuftige anleggsinvesteringer for idretten, spesielt når vi har fakta på bordet som sier at det trengs og at det vil skape ytterligere aktivitet.

Jeg har en drøm, men den vet jeg ikke om vi rekker å få til. Jeg skulle ønske at begge banene på Kalbakken fikk undervarme. Oslo Fotballkrets ønsker seg kommunalt drevne vinteråpne baner geografisk spredt rundt i Oslo, hvor alle klubber (ikke bare de som har penger til å leie eller eie) skal kunne få tilgang på topp vinterbaner. Det synes jeg er en kjempegod ide, og jeg mener de to banene på Kalbakken ville vært perfekt egnet for et slikt formål.

Strategisk plasser sentral i Groruddalen, til alle Groruddalens klubbers felles nytte på vinteren. Det er en drøm, for jeg frykter at 2019 kommer for fort. For Oslo Fotballkrets har ikke rukket å få gjennomslag (ennå) alle steder som trengs for å få til et slikt prosjekt. Det jobbes med saken, og jeg håper at banene på Kalbakken kan bli de to første banene i Fotballkretsens undervarmeprosjekt, men jeg tror dessverre at det kommer litt fort på. Med eller uten undervarme, så trengs banene.


JA til enda en kunstgressbane på Kalbakken !

JA til enda en kunstgressbane på Gressbanen !

Det trengs en ny kunstgressbane på Gressbanen. Det er allerede en kunstgressbane der, og det ligger enda en grusbane der og venter på litt grønne farger. Den kan enkelt kan gjøres om til kunstgress. Hvordan kan jeg si at det trengs en ny bane? Det henger sammen med aktiviteten i Ready.

Ready har over lengre tid vist seg som en stabilt godt drevet klubb, noe medlemstall og antall påmeldte lag i seriespill viser. Ready er også godkjent av Norges Fotballforbund som en av Oslos første kvalitetsklubber. Se video fra tilstelningen hvor Fotballpresident Yngve Hallen kom for å overrekke beviset på at Ready er en Kvalitetsklubb. Ready har mer enn fotball å by på. Nylig ble Ready også kåret til Årets idrettslag.

I fotballavdelingen er aktiviteten blitt så stor at banekapasiteten er sprengt. Vel, slik har det vært noen år allerede. Så sprengt er det at Ready selv satte igang sin egen saksjon og dugnad, og fikk bygget tre nye 3'erbanen med vandt - helt på eget initiativ.

I Oslo Fotballkrets lages det kalkyler for å måle anleggskapasitet opp mot reellt behov i klubbene. Ready har i flere sesonger på rad nå vært så presset at flere av klubbens lag må spille sine kamper på naboklubbens arena. Derfor har da også Oslo Fotballkrets, sammen med Oslo Idrettskrets og Bymiljøetaten, anbefalt at nåværende grusbane (Gressbanen2) gjøres om til kunstgress.

Ready har vist i mange år at det er et idrettslag med tilgang på mange frivillige krefter til støtteapparat og liknende funksjoner. Klubben har også flere heltidsansatte. Klubben hemmes av begrensninger i sine anlegg. Får Ready mer og bedre anlegg, så vil de klare å skape ytterligere aktivitet for barn og unge.

Det er en ganske risikofri investering for Oslo kommune, vil nå jeg si.


Jeg støtter fotballen, jeg støtter Ready, og jeg støtter fornuftige anleggsinvesteringer for idretten, spesielt når vi har fakta på bordet som sier at det trengs og at det vil skape ytterligere aktivitet.

Bare sånn for å være helt sikker på at dette skal få gjennomslag, så har jeg gått sammen med en av Oslo Høyres rutinerte bystyremedlemmer, og tidligere styreleder i Oslo Fotballkrets, Hermann Kopp. Sammen går vi til valg på at det skal bli enda en ny kunstgressbane på Gressbanen!

Bilde: "Her skal banen ligge!" sier Hermann Kopp (H28) og Kenneth Eriksen (H63)

JA til enda en kunstgressbane på Gressbanen !

JA til ny kunstgressbane på Tonsenhagen !

Det trengs en ny kunstgressbane på Tonsenhagen. Der ligger det en grusbane allerede, som enkelt kan gjøres om til kunstgress. Hvordan kan jeg si at det trengs en ny bane? Det henger sammen med aktiviteten i Årvoll IL.

Årvoll IL har over lengre tid vist seg som en stabilt godt drevet klubb, noe medlemstall og antall påmeldte lag i seriespill viser. Årvoll IL har mer enn fotball å by på, men fotballavdelingen er nå blitt så stor at banekapasiteten er sprengt. Så sprengt er det at Årvoll IL selv satte igang sin egen innsamlingsaksjon, fikk inn en million kroner, og bygde sin egen lille 7'er bane.

I Oslo Fotballkrets lages det kalkyler for å måle anleggskapasitet opp mot reellt behov i klubbene. Årvoll IL har i 2 sesonger på rad nå vært så presset at flere av klubbens lag må spille sine kamper på naboklubbens (Linderud ILs) arena. Derfor har da også Oslo Fotballkrets, sammen med Oslo Idrettskrets og Bymiljøetaten, anbefalt at grusbanen på Tonsenhagen gjøres om til kunstgress.

Jeg har også gjort en analyse av idretten i Bjerke bydel, som jeg presenterte på politisk aften den 18. juni. Der redegjør jeg for at Årvoll IL og Halse/Løren IL er to idrettslag med tilgang på mange frivillige krefter til støtteapparat. Dette er klubber som hemmes av begrensninger i sine anlegg. Får disse klubbene mer og bedre anlegg, så vil de klare å skape ytterligere aktivitet for barn og unge.


Jeg støtter fotballen, jeg støtter Årvoll IL, og jeg støtter fornuftige annleggsinvesteringer for idretten, spesielt når vi har fakta på bordet som sier at det trengs og at det vil skape ytterligere aktivitet.

JA til ny kunstgressbane på Tonsenhagen !