mandag 8. desember 2014

Velferdsstaten sikres kun med teknologi

Vi hører ofte om at Velferdsstaten blir truet av en stadig aldrende befolkning. Snart er det færre arbeidsføre enn det er pensjonister og trygdede. Hvem skal betale for og ta vare på de som trenger det? Det snakkes om at vi trenger tusenvis av nye hender i arbeid innen det offentlig helsevesen. I don't think so.

Vel, på kort sikt så kanskje, på lang sikt - neppe. Dette er ikke noe nytt fenomen.
I 1798 sa Malthus at vi kom til å sulte i hjel på jorden fordi vi ikke hadde ressurser til å fø alle mennesker med mat i verden. Hva skjedde? Teknologien skjedde.

Etter den industrielle revolusjonen har levealderen vår økt med flere tiår. Hva skjedde? Teknologien skjedde!
Det er teknologien som kommer til å redde den norske velferdsstaten. Det er teknologien som kommer til å redde den Skandinaviske velferdsmodellen. Det er ikke økte skatter, olje eller flere hender inn i helsesektoren som redder oss. Det er teknologien. Igjen, slik som alltid før. Historien gjentar seg.
Det er egentlig ganske lett å se. Internet of Things heter det. Sensorer som kobles opp mot internett og opp mot ulike devices, som f.eks. mobilen din. Løper du i Marka eller trener du på helsestudio så bruker du nok primitive versjoner av det vi kommer til å se i et litt mer avansert helsevesen i fremtiden. Pulsklokke, blodsukkermåler, alkometer, termometer osv alt inkludert i den nye helsetrøya som du kan ha på deg når du vil eller når du trenger. Den måler og analyserer deg og varsler deg eller legen din om viktige endringer i din helse.
Har du en iPhone så har du kanskje lagt merke til den nye helseappen fra Apple. Den som du mest sannsynlig ikke bruker - ennå. Den er bare starten på noe stort. Starten på at legekontoret ditt er hjemme hos deg selv, eller i mobilen din. Starten på at du får daglig helsesjekk, men uten krav om å møte opp hos legen.
Dette er starten på et helsevesen hvor leger, sykepleiere og hjemmehjelper bruker sine ressurser der det trengs, og ikke over alt. Et helsevesen som reagerer dynamisk og som tilpasser seg dag for dag ut ifra om akkurat du trenger hjelpe idag eller ikke. Et effektivt helsevesen. Med færre køer. Et mer målrettet og effektivt helsevesen.
Arbeiderpartiet snakker om behovet for flere mennesker inn i det offentlige helsevesen. Høyre snakker om velferdsteknologi og effektivisering. Sannheten ligger nok et sted i mellom. Men skal vi lykkes med å sikre velferdstaten på lang sikt, så må vi satse på teknologi og på effektivitet. Et oljedopet helsevesen basert på manuell arbeidskraft er neppe fremtiden.
Leve teknologien! Lenge leve Velfredsstaten!