torsdag 21. mai 2015

Står vi foran et idrettsløft i Oslo?

På bystyremøtet onsdag 20. mai ble det vedtatt å bygge Lillomarka Arena. Tidligere er det vedtatt å bygge skianlegg med kunstsnø på Linderudkollen, også har vel alle fått med seg at Byrådet vil ha X-Games til byen.

Lillomarka og Linderudkollen er skianlegg beregnet og tilpasset til breddeidretten og de som driver generell fysisk, men ikke nødvendigvis organisert, trening. Dette vil påvirke mange mennesker i positiv forstand og forhåpentligvis bidra til enda mer fysisk aktivitet og enda mer fritidsbruk av Marka.

X-Games derimot er bare som markedsføring å regne, tenker jeg. Gøy er det, og sannsynligvis lønnsomt også. Det setter Oslo på kartet og vil forhåpentligvis bidra til mer turisme. Fest også selvfølgelig, for jeg skal til Tøyenparken :)

Så i ski-idrettenes navn ser det riktig så bra ut!

På fotballsiden har det kommet mange nye kunstgressbaner de siste 20 årene. Stadig flere kommer til, og det ser ut til å ha blitt etablert bedre rutiner i kommunen for å sikre varig og god drift og rehabilitering av banene ettersom de slites ned. Det betyr ikke at alt er bra. For Oslo Fotballkrets har beregnet at det trengs 24 fotballbaner til i Oslo for å kunne tilby fotball som aktivitet til de som ønsker det. Og at fotballen vil klare å fylle ytterligere 10 baner til med fotballaktiviteter for barn og unge - dersom de fikk muligheten til det. Og det er før vi begynner å snakke om befolkningsveksten. Den kommer i tillegg.

På håndballsiden så sliter de med altfor liten kapasitet på flerbrukshaller i Oslo. Små gymsaler dekker ikke det behovet som er der. Gymsalene er overfylt av aktivitet, så ikke noe galt med det, men hadde vi hatt flerbrukshaller fremfor små gymsaler kunne vi ha doblet aktiviteten, minst. Og de som vil spille håndball kunne fått spille håndball i nærheten av der de bor. Men også andre idretter kan bruke flerbrukshallene, f.eks. klatring, basketball, kampsport, dans og enda flere.Nå ligger det jo an til flere haller også. Grorudhallen, Årvollhallen, flerbrukshall hos Ready og på Lambertseter for å nevne noen. Som hovedregel ser det ut til at det er politisk støtte til at det er flerbrukshaller som skal bygges på skoler - og ikke små gymsaler.

Fotball, Håndball og Ski representerer mer enn 50% av den organiserte idretten i Oslo. Så dekker man anleggsbehovene til disse 3 idrettsgrenene så er mye gjort.

Likevel, der hvor Oslo er best i landet. Det er på mangfold. Mangfoldet av idretter som bedrives og ulike typer anlegg som finnes. Vi skal ikke glemme idretter som Cricket, Ishockey, Landhockey, Rugby, Fekting, Baseball osv. Alle disse idrettene har og trenger anlegg også. Oslo er en idrettsby med et stort spekter av sportslige tilbud.

Kommunebudsjettet som ble vedtatt for 2015 omtales av mange som et historisk godt idrettsbudsjett for Oslo. I det reviderte kommunebudsjettet som ble vedtatt igår viser Byrådet at dette ikke var noen engangsforetelse. Igår ble det bevilget ytterligere 40 millioner til idretten, i tillegg til de historisk store bevilgningene som kom ifjor. Aller viktigst er det dog at kommunen har åpnet opp for at idrettslagene kan søke om garantier og bevilgninger til egenfinansierte anlegg. Det betyr at idretten selv kan bidra med all sin dugnadskraft og engasjement for sitt nærmiljø for å få på plass egne anlegg.

Dette vil sannsynligvis øke mulighetene for bygging av ytterligere anlegg i Oslo. Mitt helt personlige anslag tilsier at idretten selv vil kunne klare å finansiere anlegg i størrelsesorden 200-300 millioner kroner årlig, dersom man for innvilget kommunale garatier for lånene man trenger.

Det fine med idretten er at ingen politiske partier er imot idretten. Noen partier er dog mer for idretten enn andre partier. Det som imidlertid er helt klart er at alle partier i Oslo har spesifikke representanter på sine lister som er engasjert for idretten. Personer med entusiasme og tilknytning til idretten.

Da er det viktig å huske på at høstens kommunevalg er et personvalg. Du skal ikke bare velge parti. Du skal også angi hvilke av partiets representanter du aller helst vil at skal representere deg og ditt syn. Så helt uavhengig av hvilket parti du ender opp med å stemme på, så har du muligheten til å påvirke hvem som skal sitte i bystyret.

Du kan forfordele idrettens forkjempere ved å gi din personstemme (ved å krysse/kumulere på stemmeseddelen) til de personene i ditt parti som støtter idretten. Det er klart at et bystyre bestående av en større andel av idrettsorienterte representanter vil ha lettere for å krysse partigrenser for å inngå brede forlik og kompromisser om en stor-satsning på Oslo som Idrettsbyen.

Jeg vil påstå at jeg er en slik person. Jeg kjemper for idretten. Jeg er H63. Høyres kandidat nr 63.

Godt valg!