mandag 25. mai 2015

KUNNSKAP til elevene

Klarer vi å formidle det som trengs? Klarer vi å lære bort til alle elevene?

Vi vet at ting oppfattes ulikt, at elever lærer ulikt, jobber ulikt og får ulike støtte hjemmenifra. Det finnes ikke en løsning, en metode eller et svar som passer for alle.

Det er viktig å kunne identifisere mangler og potensiale i alle unike individer, for å kunne gi dem den undervisning som passer best for dem. Skal alle barn få like muligheter så må skolen tilpasse seg dem, like mye som de må tilpasse seg skolen. Skal vi få satt inn riktig tiltak, til rett tid, på rett sted og til riktig person, så må vi måle, teste og utbedre. Hele tiden! Og så må vi evaluere om tiltakene virker, igjen og igjen.

Undersøkelsene som er gjort i Osloskolen tilsier at de elevene som sliter i starten også sliter i begynnelsen. Da må vi sørge for å sette inn tiltakene så tidlig som mulig og med sterkere kraft enn nå, slik at elevene kan sikres grunnleggende ferdigheter for å kunne følge den påfølgende undervisningen. Faktisk så må denne innsatsen starte allerede i barnehagen.

Eleven har en plikt til å møte opp og en plikt til å yte sitt beste. De har imidlertid også rett til å bli tatt på alvor, bli sett og bli hørt. De bør også ha rett på ekstra tiltak, spesialundervisning, alternativ pedagogikk eller annen oppfølging for at akkurat de skal få lik mulighet til å lykkes i vårt samfunn.

Systemet i skolen må kobles inn. Det er systemet som må sikre elevene disse rettighetene. Da må systemet også vite hva som skjer. Den viktigste delen av systemet er læreren, men skolesystemet inkluderer så mange flere; inspektører, hjelpelærere, rektor, helsesøster, foreldre og politikere; bare for å nevne noen. Hvis ikke alle får vite. Hvis ikke skolen blir mer gjennomsiktig så får vi ikke muligheten til å korrigere.
  • Uten måling i skolen hadde vi fortsatt trodd at Arbeiderpartiets skolepolitikk fungerte
  • Uten måling kan vi ikke sette inn ekstratiltak
  • Uten målinger kan vi ikke informere foreldrene
  • Uten måling famler skolens øverste pedagogiske leder, rektor, i blinde.
Men Høyre vil også at det skal bli mer undervisning på hver enkelt elev. Derfor ønsker vi at alle årstrinn i Osloskolen tilgodeses med flere undervisningstimer, spesielt i basisfagene, lesing, skriving og regning.

Flere timer, bedre undervising og mer målrettet fokus på de som sliter, det gir de mest kunnskapsrike elevene i landet. Osloskolen er den beste skolen i landet!

La oss fortsette med å utvikle vår skole fra å være best i landet, til å bli best i Europa. Gi din stemm til Høyre hvis du ønsker en enda bedre skole.

Godt valg!