tirsdag 17. februar 2015

Koding inn i skolen

Barna våre er flinke til å bruke ny teknologi, men det ser ut som om de vet for lite om hvordan det lages og utvikles. Jeg mener vi må introdusere barna for grunnleggende kunnskap om KODING. De skal ikke bli ekspert programmerer, men de kan enkelt lære seg struktur og logikk og enkle kommandoer som skal til for å lage enkle programmer.

I England er dette allerede blitt en del av skolesystemet. På verdensbasis er det blitt en bevegelse, code.org. I Norge har vi forsøksprosjekter på skoler, f.eks. på Tonsenhagen skole og Årvoll skole i Bjerke bydel. "Lær Kidsa kode!!" er et norskt prosjekt for å få koding inn i skolen.

Vi snakker om koding i barnetrinnet, gjerne vi Aktivitetsskolen. Her finnes også en mulighet for at elever på ungdomsskolen blir lært opp til å bli kode-lærere, som så kan benyttes for de yngre. Organisasjonen "Lær Kidsa Kode!" mener det vil være tilstrekkelig med 1 - en - million kroner for at alle 4. klassinger i Oslo skal kunne få tilbud om KODING på Aktivitetsskolen. Det har vi råd til!

Se Video: https://www.youtube.com/embed/nKIu9yen5nc

Jeg synes ikke det er nok. Jeg vil ha mer, mye mer. Så vil du ha en som kan kjempe for at koding kommer inn i skolen, med Osloskolen som første sted hvor det implementeres i stor skala, ja da burde du stemme meg, ved å krysse av på kandidat nr 63 på Høyres stemmeseddel. Jeg er H63.