tirsdag 23. desember 2014

Internett løser helsekøene

Det høres utrolig ut, men det er mer sannsynlig at internett reduserer helsekøene, enn at flere leger, hjemmehjelper og sykepleiere gjør det.

Fremtidens helsetrøye er ikke som dagens. Den inkluderer sensorer som måler din helsetilstand. Pulsklokker og pulsbelter kjenner vi fra de som trener på helsestudio eller som løper ute i Marka. Puls, temperatur, hydrering, alkoholnivå og blodsukkernivå er faktorer som allerede i dag er ganske enkle å måle. I Fremtiden blir det enklere, og det blir integrert i den nye helsetrøya som vi kan gå med hver dag. Denne helsetrøya er også koblet opp mot mobilen din og/eller mot Internett.

Koblingen mot mobilen gjør at en app på mobilen din kan tolke dine helsedata, og basert på dine egne og kanskje andres anonymiserte data så kan din mobil forutse når noe er i ferd med å gå galt, eller i verste fall ringe ambulansen automatisk når noe faktisk har gått galt. Dette blir som en meget avansert trygghetsalarm som er allment tilgjengelig for alle. De av oss som har iPhone kan allerede se at Apple ha lansert sin første versjon av en helseapp som kan samle våre helsedata.

En annen ting er at mobilen din kan gi deg varsler om når du skal ta medisinene dine, og hvilke medisiner du skal ta. Deretter er det mulig at pillene dine sier ifra til legen din, over internett, når pillen faktisk har begynt fordøyelsesprosessen nede i magen. Da foregår en automatisk kvalitetssikring på at dette faktisk var korrekt pille til korrekt tid, og at den ikke blir blandet med andre uegnede medisiner eller alkohol.

Koblingen mot Internett gjør at legen eller sykehuset kan få tilgang til dine data. Du trenger nok ikke å dra på legebesøk for å gjøre elementære ting, og legen kan ringe for å diskutere med deg, fremfor at du må inn på legekontoret eller sykehuset. Legen kan faktisk overvåke din helsetilstand og legge inn varsler dersom din helsetilstand forandrer seg. På den måten kan leger og annet helsepersonell bruke tiden sin der det trengs akkurat nå, samtidig som du slipper å planlegge store inngrep i din hverdag for å komme deg til legen.

Dette åpner også for at flere kan bli værende hjemme lengre. For mange diagnoser og situasjoner trenger du ikke å befinne deg på sykehus eller sykehjem for å bli passet på. I Høyre kaller vi dette for velferdsteknologi, og dette er et viktig satsningsområde for Høyre fremover. Du skal få tak i lege og helsepersonell når du trenger det, men desto flere ting vi kan klare selv, jo bedre er det og desto friskere blir vi. Forhåpentligvis vil vi fortsette å leve lengre også.

Dette vitner om at den Skandinaviske velferdsmodellen er levedyktig også i fremtiden, selv med flere pensjonister og pleietrengende enn arbeidsføre i befolkningen. Teknologien har økt levetiden vår gang etter gang i historien. Den historien gjentar seg.