fredag 15. mai 2015

Idretten står mitt hjerte nær!

Mitt hovedfokus er at barn og unge skal sikres et godt nærmiljø og en god oppvekst. Jeg mener at idretten spiller en svært viktig rolle i dette arbeidet. Idretten må derfor sikres gode vilkår og god tilgang på idrettsanlegg. Idretten representerer også et stort mangfold.


Vi har både topp og bredde i idretten, og vi trenger begge. Jeg er imidlertid klar på at må det velges, så vil jeg i de fleste tilfeller velge breddeidretter, og da helst de største breddeidrettene; fotball, håndball og ski. Jeg mener kommunens hovedfokus bør være på barn og unge, mens toppidretten i lang større grad kan forventes å stå på egne ben. Ikke helt alene, men mest mulig alene.

Det er også slik at det finnes ulike typer idrett og aktiviteter som klarer seg godt alene, bare de får litt starthjelp. Det kan f.eks. være klatring. Klatreanleggene klarer som regel å drifte seg selv økonomisk, mens de har større problemer med å fremskaffe kapital for å investere i kostnadskrevende anlegg. Jeg mener det vil være lurt om kommunen kan bidra med kapital og/eller garantier for å hjelpe til, slik at flere slike anlegg kan bli realisert, for så å bli driftet helt uten kommunal støtte.

Idretten bygger gode holdninger, skaper aktivitet og skaper en grobunn for god folkehelse.

Lenge leve idretten !