lørdag 9. mai 2015

Gjenopprett Aker Sykehus NÅ!

Vi vet at Oslo kommer til å trenge mer sykehuskapasitet fremover. Byen vokser. Vi blir flere. Det handler ikke om vi trenger mer kapasitet. Det handler om hvor mye mer vi trenger. Så i Oslo handler det ikke om vi trenger et nytt lokalsykehus eller ikke, eller hvor vi skal kutte ned. Det handler rett og slett om vi skal gjenopprette Aker Sykehus eller om vi skal bygge et nytt sykehus et sted på Oslo Øst.

Selv om vi vet at byen skal vokse, så er anslagene likevel belagt med mye usikkerhet. Hvor mye skal vi vokse. Hvor mange kommer vi til å bli. Kommer de til å bosette seg i Oslo eller i områdene rundt. Vi har mange gode anslag, men ting vil skje gradvis over tid. Det kan gå fortere eller saktere, og det kan bli større eller mindre vekst enn vi anslår idag. Da mener jeg vi bør velge de løsningene som er mest fleksible og som lar seg utvikle over tid.

Aker Sykehus ligger der klar for ytterligere bruk.Det er bare å sette igang. Vi kan skalere opp i steg for steg, og vi kan sannsynligvis også utvide anleggsmassen og driften etterhvert som behovet viser seg. Sykehuset ligger der ferdig og venter på oss.

Alternativet er å bygge helt nytt. Et nytt Ahus på Oslo Øst. Men hvis vi først bygger, så vil det være skandale om vi både bygger opp med for liten kapasitet eller om vi bygger ut med for stor kapasitet. Siden vi ikke helt vet hva vi trenger om 20-30 år, så innebærer det en stor risiko. Det er klart at hvis alternativet var å bygge eller ikke bygge, så ville svaret vært å bygge. Men når vi sitter der med den nesten risikofrie og skalerbare mellomløsningen  i Aker Sykehus, så sliter jeg med å se hvorfor går så mye rundt grøten.

Det finnes bare ett fornuftig valg. Det valget er Aker Sykehus!