lørdag 13. desember 2014

Ditt hjem blir ditt eget sykehus

Det høres utrolig ut, men i nær fremtid trenger du mest sannsynlig ikke å dra til legen for å stille en vanlig diagnose. Kanskje slipper du å smitte andre med forkjølelsen din mens du sitter der og venter på legekontoret.

Velferdsteknologi kaller vi det i Høyre. Den teknologien som skal sikre at vår velferdsstat også blir effektiv og bærekraftig i fremtiden selv med flere pensjonister og pleietrengende enn arbeidsføre i befolkningen.

Fremtidens legekontor befinner seg i ditt eget hjem. Du bare tar på deg helsetrøya, så blir du scannet, målt og undersøkt. Om nødvendig sendes dataene dine til legen din, som ringer deg opp for videre dialog.Dette åpner også for at flere kan bli boende hjemme lengre. For mange diagnoser og situasjoner trenger du ikke å befinne deg på sykehus eller sykehjem for å bli passet på. I Høyre kaller vi dette for velferdsteknologi, og dette er et viktig satsningsområde for Høyre fremover. Du skal få tak i lege og helsepersonell når du trenger det, men desto flere ting vi kan klare selv, jo bedre er det og desto friskere blir vi. Forhåpentligvis vil vi fortsette å leve lengre også.

Fremtidens helsetrøye er ikke som dagens. Den inkluderer sensorer som måler din helsetilstand. Pulsklokker og pulsbelter kjenner vi fra de som trener på helsestudio eller som løper ute i Marka. Puls, temperatur, hydrering, alkoholnivå og blodsukkernivå er faktorer som allerede i dag er ganske enkle å måle. Denne helsetrøya er også koblet opp mot mobilen din og/eller mot Internett.

Koblingen mot Internett gjør at legen eller sykehuset kan få tilgang til dine data. Du trenger nok ikke å dra på legebesøk for å gjøre elementære ting, og legen kan ringe for å diskutere med deg, fremfor at du må inn på legekontoret eller sykehuset. Legen kan faktisk overvåke din helsetilstand og legge inn varsler dersom din helsetilstand forandrer seg. På den måten kan leger og annet helsepersonell bruke tiden sin der det trengs akkurat nå, samtidig som du slipper å planlegge store inngrep i din hverdag for å komme deg til legen.

Dette vitner om at den Skandinaviske velferdsmodellen er levedyktig også i fremtiden, selv med flere pensjonister og pleietrengende enn arbeidsføre i befolkningen. Teknologien har økt levetiden vår gang etter gang i historien. Den historien gjentar seg.