onsdag 27. mai 2015

Arbeiderpartiet med urent trav om eiendomsskatten på Bjerke

Arbeiderpartiet sier at eiendomsskatten ikke rammer bydel Bjerke, samtidig som deres egne tall sier at 1.900 boliger i bydel Bjerke blir rammet av deres forslag til eiendomsskatt.

(http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/ sier at det var 14.666 husholdninger i bydel Bjerke i 2014. 13% av 14.666 = 1.906 boliger)

Dessuten er Arbeiderpartiets tall gamle. De baserer seg på tall fra 2013. Alle vet at boligprisene har steget vesentlig siden 2013. Innslagspunktet i APs modell er 5 millioner kroner.

Ifølge Krogsveens boligstatistikk for april 2015 så er kvadratmeterprisen i Bjerke bydel nå 46.600 kroner. Det betyr at en bolig på 107 kvadratmeter i bydel Bjerke vil bli rammet av eiendomsskatten.

http://krogsveen.no/Krogsveen/Boligprisstatistikk/Boligprisstatistikk-for-Oslo-april-2015/(area)/4-9

I bydelens boligstrøk som ligger nærme Marka, f.eks. Årvoll og Tonsenhagen så er kvadratmeterprisene gjerne høyere. 50.000 kroner per kvadratmeter er ikke uvanlig. Da slår eiendomsskatten inn ved boliger som er over 100 kvadratmeter.

Det betyr at nesten alle rekkehus, tomannsboliger, eneboliger eller store familieleiligheter i bydel Bjerke må belage seg på eiendomsskatt hvis AP kommer til makten i Oslo.

Så langt så har jeg bare beskrevet virkeligheten i forlagene, uten å forholde meg til om forslaget er bra eller dårlig. Det er klart at eiendomsskatten er et godt forslag for Arbeiderpartiet. Politisk er forslaget helt legitimt. Det viser frem deres sosiale profil og ønske om omfordeling. Like legitimt som det er for Høyre å ikke være enig i forslaget. I Høyre så mener vi at det ikke er nødvendig. Vi mener vi skal klare å videreutvikle denne byen uten denne ekstrainntekten og den økonomiske belastningen den vil utgjøre for innbyggerne våre.

Det som er helt klart er at dette er en skatt som noen må betale. Da må det også være legitimt å kunne være åpne med hvem som skal betale. Åpenhet er et viktig demokratisk prinsipp i Norge.

Derfor er jeg skuffet, og jeg oppfatter det som uredelig, når Arbeiderpartiet ikke er villige til å akseptere konsekvensene av sitt forslag.

Det er et faktum at noen må betale eiendomsskatten de vil innkreve. Deres egen tall tilsier at 1.900 boliger i bydel Bjerke kvalifiserer til eiendomsskatt. Det er også klart at tallet er mye høyere enn dette, da boligprisene har steget med 19,2% siden 2013. Det er dog usikkert hvor mange husstander dette faktisk vil representere når eiendomsskatten skal utmåles. Så hvor mye høyere enn 1.900 boliger er åpent for synsing, men at mer enn 1.900 boliger i bydel Bjerke vil bli rammet av eiendomsskatt er vi faktisk enige om i begge partier.

Fabian og jeg mener at 1.900 boliger er mange. Arbeiderpartiet påstår at det er få.

Vi minner om at i disse boligene bor det også flere personer. Boligene er dessuten større enn gjennomsnittet, slik at her bor det forholdsmessig flere mennesker enn gjennomsnittet. Så om eiendomsskatten påvirker 4.000 eller 5.000 eller 6.000 av Bjerke bydels ca. 30.000 innbyggere det er uvisst. Men vi snakker altså om tusenvis av innbyggere som blir påvirket.


Kenneth Eriksen, bystyrekandidat Oslo Høyre, bosatt på Årvoll i bydel Bjerke.