tirsdag 23. desember 2014

Internett løser helsekøene

Det høres utrolig ut, men det er mer sannsynlig at internett reduserer helsekøene, enn at flere leger, hjemmehjelper og sykepleiere gjør det.

Fremtidens helsetrøye er ikke som dagens. Den inkluderer sensorer som måler din helsetilstand. Pulsklokker og pulsbelter kjenner vi fra de som trener på helsestudio eller som løper ute i Marka. Puls, temperatur, hydrering, alkoholnivå og blodsukkernivå er faktorer som allerede i dag er ganske enkle å måle. I Fremtiden blir det enklere, og det blir integrert i den nye helsetrøya som vi kan gå med hver dag. Denne helsetrøya er også koblet opp mot mobilen din og/eller mot Internett.

Koblingen mot mobilen gjør at en app på mobilen din kan tolke dine helsedata, og basert på dine egne og kanskje andres anonymiserte data så kan din mobil forutse når noe er i ferd med å gå galt, eller i verste fall ringe ambulansen automatisk når noe faktisk har gått galt. Dette blir som en meget avansert trygghetsalarm som er allment tilgjengelig for alle. De av oss som har iPhone kan allerede se at Apple ha lansert sin første versjon av en helseapp som kan samle våre helsedata.

En annen ting er at mobilen din kan gi deg varsler om når du skal ta medisinene dine, og hvilke medisiner du skal ta. Deretter er det mulig at pillene dine sier ifra til legen din, over internett, når pillen faktisk har begynt fordøyelsesprosessen nede i magen. Da foregår en automatisk kvalitetssikring på at dette faktisk var korrekt pille til korrekt tid, og at den ikke blir blandet med andre uegnede medisiner eller alkohol.

Koblingen mot Internett gjør at legen eller sykehuset kan få tilgang til dine data. Du trenger nok ikke å dra på legebesøk for å gjøre elementære ting, og legen kan ringe for å diskutere med deg, fremfor at du må inn på legekontoret eller sykehuset. Legen kan faktisk overvåke din helsetilstand og legge inn varsler dersom din helsetilstand forandrer seg. På den måten kan leger og annet helsepersonell bruke tiden sin der det trengs akkurat nå, samtidig som du slipper å planlegge store inngrep i din hverdag for å komme deg til legen.

Dette åpner også for at flere kan bli værende hjemme lengre. For mange diagnoser og situasjoner trenger du ikke å befinne deg på sykehus eller sykehjem for å bli passet på. I Høyre kaller vi dette for velferdsteknologi, og dette er et viktig satsningsområde for Høyre fremover. Du skal få tak i lege og helsepersonell når du trenger det, men desto flere ting vi kan klare selv, jo bedre er det og desto friskere blir vi. Forhåpentligvis vil vi fortsette å leve lengre også.

Dette vitner om at den Skandinaviske velferdsmodellen er levedyktig også i fremtiden, selv med flere pensjonister og pleietrengende enn arbeidsføre i befolkningen. Teknologien har økt levetiden vår gang etter gang i historien. Den historien gjentar seg.

lørdag 13. desember 2014

Ditt hjem blir ditt eget sykehus

Det høres utrolig ut, men i nær fremtid trenger du mest sannsynlig ikke å dra til legen for å stille en vanlig diagnose. Kanskje slipper du å smitte andre med forkjølelsen din mens du sitter der og venter på legekontoret.

Velferdsteknologi kaller vi det i Høyre. Den teknologien som skal sikre at vår velferdsstat også blir effektiv og bærekraftig i fremtiden selv med flere pensjonister og pleietrengende enn arbeidsføre i befolkningen.

Fremtidens legekontor befinner seg i ditt eget hjem. Du bare tar på deg helsetrøya, så blir du scannet, målt og undersøkt. Om nødvendig sendes dataene dine til legen din, som ringer deg opp for videre dialog.Dette åpner også for at flere kan bli boende hjemme lengre. For mange diagnoser og situasjoner trenger du ikke å befinne deg på sykehus eller sykehjem for å bli passet på. I Høyre kaller vi dette for velferdsteknologi, og dette er et viktig satsningsområde for Høyre fremover. Du skal få tak i lege og helsepersonell når du trenger det, men desto flere ting vi kan klare selv, jo bedre er det og desto friskere blir vi. Forhåpentligvis vil vi fortsette å leve lengre også.

Fremtidens helsetrøye er ikke som dagens. Den inkluderer sensorer som måler din helsetilstand. Pulsklokker og pulsbelter kjenner vi fra de som trener på helsestudio eller som løper ute i Marka. Puls, temperatur, hydrering, alkoholnivå og blodsukkernivå er faktorer som allerede i dag er ganske enkle å måle. Denne helsetrøya er også koblet opp mot mobilen din og/eller mot Internett.

Koblingen mot Internett gjør at legen eller sykehuset kan få tilgang til dine data. Du trenger nok ikke å dra på legebesøk for å gjøre elementære ting, og legen kan ringe for å diskutere med deg, fremfor at du må inn på legekontoret eller sykehuset. Legen kan faktisk overvåke din helsetilstand og legge inn varsler dersom din helsetilstand forandrer seg. På den måten kan leger og annet helsepersonell bruke tiden sin der det trengs akkurat nå, samtidig som du slipper å planlegge store inngrep i din hverdag for å komme deg til legen.

Dette vitner om at den Skandinaviske velferdsmodellen er levedyktig også i fremtiden, selv med flere pensjonister og pleietrengende enn arbeidsføre i befolkningen. Teknologien har økt levetiden vår gang etter gang i historien. Den historien gjentar seg. 

mandag 8. desember 2014

Velferdsstaten sikres kun med teknologi

Vi hører ofte om at Velferdsstaten blir truet av en stadig aldrende befolkning. Snart er det færre arbeidsføre enn det er pensjonister og trygdede. Hvem skal betale for og ta vare på de som trenger det? Det snakkes om at vi trenger tusenvis av nye hender i arbeid innen det offentlig helsevesen. I don't think so.

Vel, på kort sikt så kanskje, på lang sikt - neppe. Dette er ikke noe nytt fenomen.
I 1798 sa Malthus at vi kom til å sulte i hjel på jorden fordi vi ikke hadde ressurser til å fø alle mennesker med mat i verden. Hva skjedde? Teknologien skjedde.

Etter den industrielle revolusjonen har levealderen vår økt med flere tiår. Hva skjedde? Teknologien skjedde!
Det er teknologien som kommer til å redde den norske velferdsstaten. Det er teknologien som kommer til å redde den Skandinaviske velferdsmodellen. Det er ikke økte skatter, olje eller flere hender inn i helsesektoren som redder oss. Det er teknologien. Igjen, slik som alltid før. Historien gjentar seg.
Det er egentlig ganske lett å se. Internet of Things heter det. Sensorer som kobles opp mot internett og opp mot ulike devices, som f.eks. mobilen din. Løper du i Marka eller trener du på helsestudio så bruker du nok primitive versjoner av det vi kommer til å se i et litt mer avansert helsevesen i fremtiden. Pulsklokke, blodsukkermåler, alkometer, termometer osv alt inkludert i den nye helsetrøya som du kan ha på deg når du vil eller når du trenger. Den måler og analyserer deg og varsler deg eller legen din om viktige endringer i din helse.
Har du en iPhone så har du kanskje lagt merke til den nye helseappen fra Apple. Den som du mest sannsynlig ikke bruker - ennå. Den er bare starten på noe stort. Starten på at legekontoret ditt er hjemme hos deg selv, eller i mobilen din. Starten på at du får daglig helsesjekk, men uten krav om å møte opp hos legen.
Dette er starten på et helsevesen hvor leger, sykepleiere og hjemmehjelper bruker sine ressurser der det trengs, og ikke over alt. Et helsevesen som reagerer dynamisk og som tilpasser seg dag for dag ut ifra om akkurat du trenger hjelpe idag eller ikke. Et effektivt helsevesen. Med færre køer. Et mer målrettet og effektivt helsevesen.
Arbeiderpartiet snakker om behovet for flere mennesker inn i det offentlige helsevesen. Høyre snakker om velferdsteknologi og effektivisering. Sannheten ligger nok et sted i mellom. Men skal vi lykkes med å sikre velferdstaten på lang sikt, så må vi satse på teknologi og på effektivitet. Et oljedopet helsevesen basert på manuell arbeidskraft er neppe fremtiden.
Leve teknologien! Lenge leve Velfredsstaten!